Ga direct naar de content

Het beïnvloeden van de wereldwijde donorgemeenschap

Mama Cash investeert inmiddels al meer dan drie decennia in het activisme van vrouwen, meiden, transpersonen en intersekse personen. We weten waar we het over hebben als we andere financiers vertellen dat feministisch activisme werkt. Wij dringen er bij collega-fondsen, waaronder tal van particuliere stichtingen en overheden, op aan zich bij ons aan te sluiten en meer geld beschikbaar te stellen voor vrouwen-, meiden- en transgenderrechtenactivisme.

Wij zijn zelf natuurlijk zowel fondsenwerver als ‘fondsenontvanger’ en kennen dus beide kanten van het subsidieproces. We zetten ons brede spectrum aan kennis en ervaringen (en onze street credibility op dit terrein) in om collega's in de wereldwijde donorgemeenschap positief te beïnvloeden en te inspireren. We participeren in verschillende allianties en netwerken waar we collega-financiers het vitale belang laten inzien van vrouwen, meiden en trans personen en intersekse personen die opkomen voor hun rechten. Op die manier werken we samen met collega’s-donoren aan meer macht en meer middelen voor activistes die aan de wieg staan van cruciale mensenrechteninitiatieven.

Verbetering van de toegang tot financiering
Wereldwijd moeten vrouwen, meiden en transgenders het doen zonder het geld en het soort financiering dat ze nodig hebben om hun plannen te kunnen realiseren. Grote, institutionele donors doen simpelweg niet genoeg om ervoor te zorgen dat ook lokale en kleinschalige feministische initiatieven gemakkelijk toegang krijgen tot de beschikbare middelen.

Subsidieaanvraagprocessen zijn ingewikkeld en tijdrovend. Beslissingen om wel of niet te financieren worden meestal gemaakt door mensen die nooit zelf zijn geconfronteerd met het onrecht dat de aanvragende partijen aan willen pakken. Veel fondsen en donoren hebben vooral oren naar resultaten die op de korte termijn zichtbaar en kwantificeerbaar zijn, terwijl werkelijk duurzame sociale verandering tijd vergt. En maar al te vaak hechten financiers belang aan zaken of thema’s die niet voorkomen op het prioriteitenlijstje van degenen die ze wensen te ondersteunen.

Meer geld en effectievere steun
Mama Cash weet dat verandering begint bij voortvarende vrouwen, meiden en trans personen en intersekse personen die de handen ineenslaan om een einde te maken aan onrechtvaardigheden die zijzelf aan den lijve ondervinden. Zij zijn de experts. Sekswerkers weten zelf het beste hoe hun arbeidsomstandigheden veiliger en fatsoenlijker worden. Inheemse vrouwen hebben zelf hele duidelijke antwoorden op de vraag wat nodig is om hun leefgebied en hun bronnen van inkomsten te beschermen. Meisjes hebben solide strategieën om hun seksuele en reproductieve rechten te verdedigen. Kleine, lokale groepen vrouwen, meiden en transgenders brengen simpelweg elke dag al cruciale veranderingen op gang. Met meer en betere financiering kunnen de effecten van hun inspanningen worden versterkt en verveelvoudigd. En dat is precies wat nodig is om het kolossale probleem van ongelijkheid en onrecht aan te pakken.

Wat wij bedoelen met ‘betere financiering’?

Wij bedoelen: aanvraagprocedures en rapportageprocessen die ook voor kleinere organisaties toegankelijk en hanteerbaar zijn. We bedoelen: subsidies die ingezet mogen worden voor kernactiviteiten en voor het ontwikkelen en versterken van capaciteiten, niet alleen voor specifieke, losstaande projecten. Betere financiering betekent meerjarige en flexibele subsidies die groepen en bewegingen in staat stellen om te experimenteren en nieuwe strategieën uit te proberen, en die hun de ruimte laten om zelf te bepalen hoe ze hun doelen het beste kunnen verwezenlijken.

Lessen delen
Mama Cash investeert in het smeden en versterken van relaties binnen de donorgemeenschap. We gebruiken onze contacten en netwerken om de groepen die we financieren de gelegenheid te bieden rechtstreeks met donoren te praten. Wij ondersteunen hen zodat ze de ruimte en het lef voelen om hun verhaal te vertellen in hun eigen woorden en op hun eigen voorwaarden. En zodat ze donoren informeren over de strategieën die, zoals ze uit eigen ervaring weten, wérkelijk leiden tot blijvende veranderingen.

Door middel van onderzoek, reflectie en regelmatige evaluaties blijven we bovendien steeds bijleren. We documenteren en delen onze ervaringen en de lessen die we leren met al onze collega's in de donorgemeenschap - zodat ook zij het feministische activisme kunnen financieren dat werkt.