Ga direct naar de content

Vrouwenfondsen

Mama Cash begon met vijf feministische activisten rond een keukentafel. Nu zijn we een van de grootste internationale vrouwenfondsen ter wereld. Maar dat is niet ons doel. Ons doel is: een van de vele zijn. 

Wij willen een van de radertjes zijn in een krachtige beweging van vrouwenfondsen die tot in alle uithoeken van de wereld reikt. Wij bieden daartoe gericht steun aan andere vrouwenfondsen, zodat zij onbelemmerd groter kunnen groeien en aan invloed en effectiviteit winnen. 

Financiële infrastructuur voor feministisch activisme
We hebben nog een lange weg te gaan voordat vrouwen-, meiden- en transrechtengroepen voldoende middelen en steun hebben om hun doelen te bereiken. Toch moeten we dat punt op de horizon zo snel mogelijk zien te bereiken. Samen met andere vrouwenfondsen over de hele wereld streeft Mama Cash naar een goede financiële infrastructuur voor feministisch activisme, oftewel meer geld dat makkelijker toegankelijk is. Alleen op die manier kunnen we blijvende sociale verandering waarborgen.

Donor, collega, samenwerkingspartner
Mama Cash is een donor, collega en samenwerkingspartner voor vrouwenfondsen over de hele wereld.

Als donor bieden we vrouwenfondsen subsidies, maar ook begeleiding. We dragen onze expertise over en organiseren vaardigheidstrainingen.

Als collega delen wij ervaringen binnen een internationaal netwerk van vrouwenfondsen en doen we aan peer learning. We signaleren en creëren mogelijkheden voor uitwisseling en gezamenlijke strategieontwikkeling, zodat we snel kunnen reageren op trends en uitdagingen.

Als samenwerkingspartner bundelen we tot slot op diverse manieren de krachten met zusterfondsen. Samen werven we geld, investeren we in innovatieve initiatieven en lobbyen we in de bredere donorgemeenschap voor meer en effectievere financiering van vrouwenrechtenactivisme. 

Dichtbij de bewegingen waarom het draait
Net als Mama Cash komen veel vrouwenfondsen zelf ook voort uit de bewegingen die ze ondersteunen. Dit maakt dat zij goed kunnen bepalen waar het geld het hardste nodig is en de meeste impact heeft. Vrouwenfondsen zijn vaak de eerste bron van financiering voor groepen die door bredere bewegingen en fondsen voor sociale rechtvaardigheid over het hoofd worden gezien. Hun diepgaande kennis van de kwesties waarom het draait en hun nauwe relaties met de groepen die zij financieren, zorgt ervoor dat ze een scherp oog hebben voor veranderende behoeften en speerpunten. Vrouwenfondsen weten ook hoe belangrijk het is om bruggen te slaan tussen verschillende bewegingen, zoals vrouwenrechtenbewegingen en milieubewegingen.

Een feministische benadering van filantropie
Vrouwenfondsen spelen een vitale rol bij de ontwikkeling van een feministische benadering van filantropie – eentje die uitgaat van gelijke rechten en empowerment in plaats van ‘arme vrouwen die hulp nodig hebben’. Ze lobbyen en netwerken om andere donoren – stichtingen, bedrijven, overheden – oog te laten krijgen voor de waarde van feministisch activisme en voor haar bijdrage aan sociale verandering. Zo werken deze fondsen aan meer en makkelijker toegankelijke geldstromen voor vrouwen-, meiden- en transrechtengroepen, opdat deze groepen onrechtvaardigheden aan kunnen pakken op een manier die werkt.