Veelgestelde vragen over ons aanvraag- en selectieproces


Waarom richten wij onze subsidies in 2020 op groepen voor milieurechtvaardigheid?

Vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen ervaren niet alleen de effecten van schade aan het milieu en klimaatverandering, ook hun rechten op water, voedsel en een gezonde, schone en veilige omgeving worden geschonden. Daarnaast worden hun rechten om hun gemeenschappelijke grond, natuur en natuurlijke bronnen te beheren en te beschermen, voortdurend bedreigd. En wanneer ze zich verzetten, worden ze lastig gevallen en ervaren ze gender gerelateerd geweld, zoals seksueel geweld, intimidatie en moord. De onrechtvaardigheid van verslechtering van de leefomgeving en klimaatverandering zijn misschien wel de meest dringende kwesties van onze tijd.

Ondanks de urgentie van de situatie, ontvangen activisten en groepen die aan milieurechtvaardigheid werken veel te weinig financiële steun. In recente jaren heeft Mama Cash een groeiend aantal groepen gesteund die vechten tegen het effect van klimaatverandering en verslechtering van de leefomgeving op vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen.

Tijdens deze aanvraagperiode voor nieuwe partners, zullen we ons richten op het vergroten van de steun voor organisaties en initiatieven die vechten tegen milieu-onrecht, en die alternatieve, milieurechtvaardige oplossingen toepassen. We kijken ernaar uit om ons subsidieprogramma op dit gebied te versterken.

We adviseren groepen die een aanvraag willen indienen om eerst onze criteria en prioriteiten te bekijken. Als jullie voorbeelden willen zien van organisaties die aan de criteria voldoen, raden we jullie aan om via deze link over een aantal van onze partners op het gebied van milieurechtvaardigheid te lezen.

 

Waarom een bepaalde periode in het jaar subsidieaanvragen ontvangen en niet het hele jaar door?

Door alle nieuwe subsidieaanvragen tegelijk te accepteren, kunnen we:

  • Sneller en binnen een redelijke termijn aanvragen beantwoorden omdat we onze aanvraag en selectieprocessen beter kunnen plannen
  • Transparanter zijn over onze beslissingen, door onze prioriteiten en het verwachte aantal subsidies aan te geven bij de aanvang van de periode waarin we subsiedieaanvragen ontvangen
  • De subsidieaanvragen met elkaar vergelijken en in dezelfde periode beoordelen, zodat er een eerlijkere kans is dat de best passende aanvragen worden geselecteerd


Onze groep heeft een dringend verzoek. Kan Mama Cash financiering verstrekken?

Als jullie dringend financiële steun nodig hebben, bijvoorbeeld voor een noodgeval, voor reizen of voor het organiseren van een conferentie, is Mama Cash geen goede optie. We geven geen noodsubsidies en we steunen ook geen reizen - we kunnen alleen (maar niet altijd) aanvragen overwegen die afkomstig zijn van groepen die reeds onze partners zijn. Voor noodsubsidies kunnen jullie contact opnemen met  Urgent Action Fund

Waarom geven jullie zo weinig subsidies aan groepen die jullie nog niet eerder hebben gesteund? Zou het niet eerlijker zijn om minder geld aan meer groepen te geven?

 Mama Cash geeft voorrang aan algemene en meerjarige subsidies. We doen dit omdat we geloven dat sociale verandering tijd kost, en dat het werk voor sociale verandering niet vanzelf gebeurt. De groepen die we ondersteunen hebben tijd en duurzame fundamentele structuren nodig, zoals bijvoorbeeld salarissen, een kantoorruimte, meubilair en apparatuur, om hun missies te vervullen.  En we willen er op de lange termijn zijn voor onze subsidiepartners. Wij vinden het belangrijk om de “opbouw van bewegingen” te steunen en we geloven dat sterke groepen of organisaties hiervoor cruciaal zijn.

Hoewel een groot deel van ons budget aan subsidies voor huidige subsidiepartners wordt besteed, streven we ernaar om elk jaar ruimte te hebben om nieuwe groepen te ondersteunen. We zien dit als een rivier, die voortdurend in beweging is – sommige groepen komen erbij, sommige groepen vallen af, maar de meesten van hen blijven lang genoeg zodat onze steun zinvol kan zijn.