Veelgestelde vragen over ons aanvraag- en selectieproces

Waarom financieren jullie in 2019 geen nieuwe groepen via het portfolio ‘Lichaam’?

We streven ernaar langer lopende, voorspelbare financiering en begeleiding aan partners te bieden. Deze doelen om feministische bewegingen te versterken, zijn opgenomen in ons Strategische Plan en Theorie voor Verandering (Theory of Change). Om dit te kunnen doen, moeten wij een balans vinden tussen het verstrekken van subsidies aan nieuwe groepen en het blijven steunen van bestaande partners. 

Het Lichaam-portfolio is onze langst lopende en grootste thematische portfolio. Op dit moment kunnen slechts een paar door Mama Cash gesteunde groepen in het Lichaam-portfolio meerjarige subsidies ontvangen. Ook onvangen we verzoeken van door Mama Cash gesteunde groepen om meer en betere begeleiding: steun die verder gaat dan financiering en waarvoor meer tijd en aandacht nodig is. Voor het Lichaam-portfolio kunnen we dit alleen doen door ons in 2019 te richten op ons werk met onze huidige door Mama Cash gesteunde groepen. Zelfs als we in 2019 geen nieuwe groepen in het LIchaam-portfolio opnemen, blijft deze portfolio de grootste en blijft ons werk voor lichaamsgerelateerde onderwerpen doorgaan.

 

Waarom een bepaalde periode in het jaar subsidieaanvragen ontvangen en niet het hele jaar door?

Door alle nieuwe subsidieaanvragen tegelijk te accepteren, kunnen we:

  • Sneller en binnen een redelijke termijn aanvragen beantwoorden omdat we onze aanvraag en selectieprocessen beter kunnen plannen
  • Transparanter zijn over onze beslissingen, door onze prioriteiten en het verwachte aantal subsidies aan te geven bij de aanvang van de periode waarin we subsiedieaanvragen ontvangen
  • De subsidieaanvragen met elkaar vergelijken en in dezelfde periode beoordelen, zodat er een eerlijkere kans is dat de best passende aanvragen worden geselecteerd


Onze groep heeft een dringend verzoek. Kan Mama Cash financiering verstrekken?

Als jullie dringend financiële steun nodig hebben, bijvoorbeeld voor een noodgeval, voor reizen of voor het organiseren van een conferentie, is Mama Cash geen goede optie. We geven geen noodsubsidies en we steunen ook geen reizen - we kunnen alleen (maar niet altijd) aanvragen overwegen die afkomstig zijn van groepen die reeds onze partners zijn. Voor noodsubsidies kunnen jullie contact opnemen met  Urgent Action Fund

Waarom geven jullie zo weinig subsidies aan groepen die jullie nog niet eerder hebben gesteund? Zou het niet eerlijker zijn om minder geld aan meer groepen te geven?

 Mama Cash geeft voorrang aan algemene en meerjarige subsidies. We doen dit omdat we geloven dat sociale verandering tijd kost, en dat het werk voor sociale verandering niet vanzelf gebeurt. De groepen die we ondersteunen hebben tijd en duurzame fundamentele structuren nodig, zoals bijvoorbeeld salarissen, een kantoorruimte, meubilair en apparatuur, om hun missies te vervullen.  En we willen er op de lange termijn zijn voor onze subsidiepartners. Wij vinden het belangrijk om de “opbouw van bewegingen” te steunen en we geloven dat sterke groepen of organisaties hiervoor cruciaal zijn.

Hoewel een groot deel van ons budget aan subsidies voor huidige subsidiepartners wordt besteed, streven we ernaar om elk jaar ruimte te hebben om nieuwe groepen te ondersteunen. We zien dit als een rivier, die voortdurend in beweging is – sommige groepen komen erbij, sommige groepen vallen af, maar de meesten van hen blijven lang genoeg zodat onze steun zinvol kan zijn.