Ga direct naar de content

Veelgestelde vragen over ons aanvraag- en selectieproces

Zijn alle subsidiefondsen van Mama Cash open voor subsidieaanvragen? 

De subsidie-aanvraagperiode van 15 februari tot 15 maart is voor ons Resilience Fonds. Meer informatie over het Radical Love Fonds, Revolution Fonds, Solidarity Fonds en Spark Fonds vind je hier.

Waarom zijn jullie een participerende subsidieverlener?

Met onze beslissing om voor al onze subsidies participerende subsidiemodellen te gebruiken, keren we terug naar onze wortels. Het is een evolutie, geen revolutie. Delen van macht is een ethos dat al jarenlang door Mama Cash wordt gehanteerd. De manier waarop dat tot uitdrukking komt, is in de loop van de tijd veranderd en is bovendien onderhevig geweest aan verschuivingen in een bredere context. Het werk dat we nu doen, wordt meer bepaald door dit ethos van macht delen, en dat doen we door de macht van onze besluitvorming over subsidies direct terug te geven aan de vrouwen, meiden, trans en intersekse gemeenschappen en bewegingen met wie wij werken.

Hoe ziet het proces er uit voor mij als nieuwe aanvrager?

Alle aanvragers die tijdens onze aanvraagperiode een aanvraag indienen, worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de vaststelling van een aantal van onze prioriteiten voor de subsidieronde van dit jaar. Aanvragers leveren bijdragen door het rangschikken van de thematische prioriteiten die volgens hen dit jaar financiering moeten ontvangen. Deze bijdrage zal deel van ons aanvraagformulier uitmaken.

Mama Cash blijft de criteria voor in aanmerking komende groepen bepalen, en onze medewerkers zullen alle aanvragen screenen om ervoor te zorgen dat onze community commission, een beslissingsorgaan voor participerende subsidie die voor en door activisten met ervaring met feministische bewegingen wordt gerund, alleen de in aanmerking komende groepen beoordeelt.

Factoren die ons screeningproces beïnvloeden zijn onder meer of een groep of initiatief sterk uitdraagt dat zij:

1. Vanuit een feministisch en/of vrouwen-, meiden-, trans en/of intersekse rechten perspectief werken

2. Zelf-geleid zijn door de vrouwen, meiden, trans personen en/of intersekse personen op wie zij zich richten

3. Als missie de bevordering van de rechten van vrouwen, meiden, trans personen en/of intersekse personen hebben, en niet  slechts als de focus van één van hun programma’s

4. Zich hard maken voor structurele en fundamentele verandering

5. De nadruk leggen op omstreden en onderbelichte onderwerpen

We zullen ook overwegen of een groep kruisbestuiving tussen bewegingen aanspoort en / of het opbouwen van netwerken en bondgenootschappen bevordert. Daarnaast geven we prioriteit aan groepen met een jaarlijks budget van minder dan 200.000 euro.

Nadat de aanvragen zijn gescreend, zal een commissie met vertegenwoordigers van gemeenschappen die wij willen steunen de aanvragen beoordelen en de eindbeslissing nemen over wie in 2022 de nieuwe door ons gesteunde groepen zullen zijn.

Waarom een bepaalde periode in het jaar subsidieaanvragen ontvangen en niet het hele jaar door?

Door alle nieuwe subsidieaanvragen tegelijk te accepteren, kunnen we:

  • Sneller en binnen een redelijke termijn aanvragen beantwoorden omdat we onze aanvraag en selectieprocessen beter kunnen plannen
  • Transparanter zijn over onze beslissingen, door onze prioriteiten en het verwachte aantal subsidies aan te geven bij de aanvang van de periode waarin we subsiedieaanvragen ontvangen
  • De subsidieaanvragen met elkaar vergelijken en in dezelfde periode beoordelen, zodat er een eerlijkere kans is dat de best passende aanvragen worden geselecteerd
Onze groep heeft een dringend verzoek. Kan Mama Cash financiering verstrekken?

Mama Cash is geen goede optie. We hebben een beperkte financieringspot voor verzoeken die op spoedeisende situaties reageren, maar die buiten de parameters van onze aanvraagperiode in februari- maart vallen. Deze pot is ons Revolution Fund. Lees hier meer over het Revolution Fonds.

Voor noodsubsidies kunnen jullie contact opnemen met Urgent Action Fund

Waarom geven jullie zo weinig subsidies aan groepen die jullie nog niet eerder hebben gesteund? Zou het niet eerlijker zijn om minder geld aan meer groepen te geven?

 Mama Cash geeft voorrang aan algemene en meerjarige subsidies. We doen dit omdat we geloven dat sociale verandering tijd kost, en dat het werk voor sociale verandering niet vanzelf gebeurt. De groepen die we ondersteunen hebben tijd en duurzame fundamentele structuren nodig, zoals bijvoorbeeld salarissen, een kantoorruimte, meubilair en apparatuur, om hun missies te vervullen.  En we willen er op de lange termijn zijn voor onze subsidiepartners. Wij vinden het belangrijk om de “opbouw van bewegingen” te steunen en we geloven dat sterke groepen of organisaties hiervoor cruciaal zijn.

Hoewel een groot deel van ons budget aan subsidies voor huidige subsidiepartners wordt besteed, streven we ernaar om elk jaar ruimte te hebben om nieuwe groepen te ondersteunen. We zien dit als een rivier, die voortdurend in beweging is – sommige groepen komen erbij, sommige groepen vallen af, maar de meesten van hen blijven lang genoeg zodat onze steun zinvol kan zijn.