Veelgestelde vragen over ons aanvraag- en selectieproces

Veelgestelde vragen over ons aanvraag- en selectieproces – en onze antwoorden

In 2014 heeft Mama Cash haar aanvraag- en selectieproces veranderd. We accepteren niet langer het hele jaar door subsidieaanvragen, maar ontvangen nu slechts gedurende een bepaalde periode in het jaar aanvragen. Deze wijziging geldt alleen voor groepen die voor het eerst subsidie aanvragen bij Mama Cash.

Waarom hebben jullie dit gedaan?

  •  Om sneller, en binnen een redelijke termijn, te kunnen antwoorden

Voor de verandering kon je bij Mama Cash een aanvraag indienen wanneer je wilde. Maar wij konden – hoeveel we dat ook probeerden – nooit garanderen wanneer je een antwoord van ons zou krijgen. Het kon weken, maar ook maanden duren. Afhankelijk van het aantal aanvragen dat in dezelfde periode als de jouwe binnen kwam, het andere werk dat wij moesten doen, en soms andere dingen zoals een werkreis of ziekte van de persoon die verantwoordelijk was voor het reageren op jouw aanvraag. Sommigen van jullie hadden geluk en stuurden een aanvraag op een moment dat we snel konden reageren, terwijl anderen soms te lang moesten wachten op een antwoord van ons. Het zou niet aan het toeval moeten worden overgelaten: jullie zouden allemaal precies moeten weten wanneer je te horen krijgt of Mama Cash je organisatie wel of niet kan steunen, zodat je je plannen kunt gaan maken. Dit kan met het nieuwe systeem.

  •  Om transparanter te zijn over onze processen en besluiten

Soms is het voor een buitenstaander moeilijk om te weten hoe fondsen werken, en je denk misschien dat we onbegrensde middelen beschikbaar hebben. Helaas hebben we dat niet.

We willen graag meer openheid geven over de realiteit van ons werk, zodat je onze beslissingen beter kunt begrijpen. De onderstaande tabel geeft inzicht in de verdeling van ons geld in 2014, en wat dit betekent voor groepen die voor het eerst subsidie aanvragen bij Mama Cash:

Totaal beschikbaar budget voor subsidies – 2014 Gereserveerd voor vervolgsubsidies Budget voor nieuwe subsidies
€ 3,504,858 € 2,952,358 € 552,500
  84% 16%

 

Totaal ontvangen aanvragen – 2014 Aantal subsidies aan groepen die nieuw zijn voor Mama Cash – 2014 Gemiddeld bedrag
779* 30 €18,417

*dit getal is opgemaakt uit alle nieuwe aanvragen die we in 2014 hebben ontvangen vóór de subsidie cyclus, gedurende de subsidie cyclus, alsook tijdens de gerichte oproep voor aanvragen binnen het thema Geld (deze gerichte oproep voor aanvragen is in 2014 specifiek gehouden voor vrouwenrechtengroepen die binnen het thema Geld werken op het gebied van landrechten, milieu en natuurlijke hulpbronnen).

Dit betekent dat je minder dan 4% kans had op het krijgen van een subsidie, als je ons in 2014 voor het eerst een aanvraag had gestuurd!

Het is misschien moeilijk om deze cijfers te zien, maar we denken dat je beter kunt afwegen of je wel echt tijd en moeite wilt investeren in een subsidieaanvraag voor Mama Cash, als je dit van tevoren weet. Het zorgvuldig lezen van onze criteria helpt je ook om te bepalen of het de moeite wel waard is om een subsidieaanvraag in te dienen.

  •  Zodat subsidieaanvragen een eerlijker kans hebben op basis van hoe goed ze zijn

Tot nu toe namen wij beslissingen over subsidieaanvragen in de volgorde waarin ze binnen kwamen. In de praktijk betekende dit dat een groep die in maart een aanvraag indiende meer kans had op een subsidie dan een groep die een aanvraag indiende in oktober. Simpelweg door het moment in het jaar waarop de aanvraag bij ons binnen kwam. Waarom? Lees meer hieronder.

Stel je voor dat het maart is en je stuurt ons een hele sterke aanvraag, welke wij graag zouden willen steunen. Omdat we nog een groot deel van ons jaarbudget beschikbaar hebben, is de kans groot dat je binnen ongeveer vier maanden een subsidie van ons zult ontvangen.

Stel je nu voor dat je diezelfde sterke subsidieaanvraag niet in maart hebt ingestuurd, maar in oktober. Tegen die tijd in het jaar hebben we praktisch geen beschikbaar budget meer over, en zullen we je naar alle waarschijnlijkheid moeten vragen om tot het volgende jaar te wachten voordat we met jou in overleg kunnen over je aanvraag. Wij vinden dat dit niet helemaal eerlijk is.

In de nieuwe situatie beoordelen we alle aanvragen die in een bepaalde periode worden ontvangen tegelijk. Dit betekent dat alle aanvragen dezelfde kans maken, en dat we enkel besluiten zullen nemen op basis van hoe sterk aanvragen zijn.

Zal het nu niet meer tijd vragen? In 2014 stuurden we bijvoorbeeld een aanvraag in januari en we hoorden pas van jullie in april…

Dit gebeurde inderdaad in 2014 – we probeerden dit systeem voor het eerst uit en we hadden al aanvragen in januari ontvangen waar we nog geen reactie op gegeven hadden.

Vanaf nu zal de periode waarin jullie aanvragen kunnen sturen naar Mama Cash korter zijn. We hebben nog niet besloten wanneer de volgende subsidie cyclus zal zijn (zie ook ons antwoord op vraag 10), maar we weten wel welk mechanisme we zullen toepassen. Elk jaar zullen we aankondigen wanneer we aanvragen accepteren – meestal gedurende twee maanden – en we zullen binnen één maand na het sluiten van de acceptatieperiode onze beslissingen aan de aanvragende groepen bekend maken.

En wat als we urgent geld nodig hebben, voor een noodsituatie of voor een reis of om een conferentie te organiseren?

Sinds 2009 is Mama Cash hier al niet meer het beste fonds voor. We geven geen noodsubsidies en we steunen ook geen reizen – tenzij de aanvraag voor een reis van een groep komt die we al steunen.

Voor noodsubsidies kun je kijken bij Urgent Action Fund (en haar zusterfondsen in Afrika en Latijns Amerika): zij kunnen zeer snel reageren naar je.

Mama Cash werkt momenteel aan nieuwe criteria voor het steunen van bijeenkomsten en conferenties. Deze zullen we bekend maken zodra ze klaar zijn.

Waarom geven jullie zo weinig subsidies aan groepen die jullie nog niet eerder hebben gesteund? Creëren jullie hiermee geen ongelijkheid in de beweging door al jullie geld te geven aan slechts een paar groepen?

We horen steeds opnieuw van groepen dat zij meerjarige en algemene steun nodig hebben. Dit betekent: steun voor een aantal jaar om de fundamentele structuren van hun organisaties (salaris, een kantoorruimte, kantoor meubilair en apparatuur) in stand te kunnen houden om hun werk te doen. Helaas bieden niet veel fondsen dit soort subsidies aan groepen. Mama Cash geeft wel algemene subsidies en meerjarige subsidies aan veel van de groepen die we steunen, omdat wij vinden dat van geen enkele groep kan worden verwacht dat zij hun missie in één project of in één jaar volbrengen. Sociale verandering kost tijd. Ook vinden wij dat medewerkers die zich inzetten voor de rechten van meiden, vrouwen en transgenders een salaris, een kantoorruimte en kosten om het kantoor te runnen nodig hebben. Het werk voor sociale verandering gebeurt niet vanzelf.

Wanneer we een groep voor de eerste keer steunen, kijken wij (en de groep) in het eerste jaar hoe goed we met elkaar kunnen samenwerken (of niet). Als alles goed gaat, plannen en evalueren we hoe lang de groep onze steun nodig zal hebben, en hoe wij de groep kunnen helpen om te blijven ontwikkelen.

In de meeste gevallen is een groep na 4-5 jaar (of al eerder, in sommige gevallen) in staat gebleken om andere middelen te vinden (via andere fondsen of op eigen initiatief) en kan Mama Cash haar financiële steun aan de groep beëindigen.

We zijn ons altijd pijnlijk bewust van de balans die we moeten vinden in er willen zijn voor de groepen die we steunen, en de ruimte die we over willen houden om groepen voor het eerst te steunen. Duidelijk zijn over hoe lang – en onder welke voorwaarden – we een groep zullen blijven steunen, en onze selectie verbeteren van de nieuwe groepen die we willen steunen, zijn manieren die wij hebben gevonden om met deze hele moeilijke uitdaging om te gaan.

We zien dit als een wiel, of een rivier, die voortdurend in beweging is – sommige groepen komen erbij, sommige groepen vallen af, maar de meesten van hen blijven lang genoeg zodat onze steun zinvol kan zijn.

Zou het niet eerlijker zijn om minder geld aan meer groepen te geven?

Dat ligt helemaal aan het doel dat je als fonds voor ogen hebt. Wij vinden het belangrijk om de “opbouw van bewegingen” te steunen en we geloven dat sterke groepen of organisaties hiervoor cruciaal zijn.

Wij steunen zogenaamde “gemarginaliseerde groepen”, waarmee we groepen bedoelen die historisch gezien niet de kans hebben gehad om hun stem te laten horen (bijv. sekswerkers, transgenders, jonge vrouwen en meiden, vrouwen met een handicap, huishoudelijke werkers, lesbiennes en biseksuele vrouwen, etc.).  Wij geloven dat het bestaande machtsevenwicht dat deze groepen uitsluit, zal verschuiven als deze groepen genoeg geld hebben om de mensen te betalen voor het werk dat zij doen, om een veilige plek te huren waar ze hun werk kunnen doen, om hun vaardigheden verder te ontwikkelen, en om hun activiteiten te plannen op een manier die in hun ogen het meest effectief is (en niet alleen goedkoper). Wij geloven dat dit alles het bestaande machtsevenwicht ten goede zal veranderen (in samenlevingen en in sociale bewegingen waar deze groepen deel van uitmaken). En dit kan niet worden gedaan met weinig geld!

Wie heeft dit besloten? Zijn groepen geraadpleegd?

Dit is besloten door  Mama Cash medewerkers die direct samenwerken met de groepen die subsidie aanvragen en met de groepen die wij steunen – onze Junior Programmamedewerkers, onze Programmamedewerkers en onze Manager Programma’s, met de instemming en steun van onze collega’s van de Financiële Administratie en onze Directeur.

Hoewel het waar is dat we de groepen die we steunen deze keer niet hebben geraadpleegd, bespreken we met hen al jaren verschillende alternatieven om ons subsidieproces meer open, tijdig en eerlijk te maken. We hebben in de jaren verscheidene verzoeken en klachten hierover gehoord van de groepen die we steunen. Die bereikten ons bijvoorbeeld in de evaluatie die halverwege ons huidige Strategisch Plan is gehouden (in 2011), evenals in bijeenkomsten die we georganiseerd hebben met groepen die we steunen per regio (Latijns-Amerika), per focusgroep (inheemse vrouwen) of per thema of onderwerp (Stem, geweld tegen vrouwen). Groepen willen dat we sneller reageren, ze willen de “spelregels” kennen die wij toepassen, en ze willen de redenen achter onze beslissingen weten. We veranderen nu naar een systeem waarvan wij in alle eerlijkheid vinden dat het gehoor geeft aan deze vragen en wensen.

Nu hoeven we alleen maar op internet te zoeken naar beschikbare middelen, en we komen bij Mama Cash terecht waar we een aanvraag in kunnen dienen.  Hoe weten we of we nog bij jullie terecht kunnen buiten de periode waarin jullie aanvragen accepteren?

Je zult Mama Cash altijd kunnen vinden via het internet – zoals we ook via Facebook of Twitter te vinden zijn, of persoonlijk bij verschillende conferenties, bijeenkomsten, demonstraties en andere evenementen gedurende het jaar.

Het enige verschil zal zijn dat je, als je ons nu vindt, in je agenda zult moeten noteren wanneer je een subsidieaanvraag bij ons kunt indienen, zodat je goed gebruik kunt maken van die mogelijkheid.

We zullen de exacte data waarop we aanvragen accepteren zo duidelijk mogelijk communiceren via onze gebruikelijke kanalen alsook via zoveel mogelijk nieuwe communicatie kanalen.

Bij veel fondsen is de periode waarin je een subsidieaanvraag kunt indienen al beperkt tot bepaalde periodes in het jaar. Mama Cash was één van de weinige fondsen die nog gedurende het hele jaar subsidieaanvragen accepteerde. Zal dit niet een enorm nadelig effect hebben op groepen die financiering zoeken voor hun werk?

We zijn ons bewust van het effect dat de introductie van dit nieuwe system zal hebben op groepen die financiering zoeken. We erkennen dat dit een enorme verandering is vergeleken met de manier waarop we tot nu toe te werk gingen. We weten echter ook dat de uiteindelijke toegang tot onze financiering mogelijk juist zal toenemen voor groepen. Groepen zullen nu een aanvraag indienen in periodes waarin ook daadwerkelijk middelen beschikbaar zijn, in plaats van op momenten waarvan groepen alleen konden hopen dat er nog middelen beschikbaar waren.

Bij het zoeken naar financiering voor je groep, breng je in kaart welke fondsen subsidies verstrekken voor vrouwen, meiden en/of transgenders. Een manier om dit te doen, is te kijken naar de websites van fondsen of met fondsen te praten tijdens conferenties, om vervolgens zorgvuldig te noteren wanneer deze fondsen subsidieaanvragen accepteren. Je kunt dan op basis van deze informatie je fondsenwerfplan creëren, zodat je geen kansen op subsidies misloopt. De grote verandering is dat je nu ook in deze planning zal moeten opnemen wanneer Mama Cash subsidieaanvragen accepteert.

Belangrijke mededeling: we hebben niets veranderd aan de hoeveelheid geld die we te verdelen hebben. We zullen alleen van nu af aan alle beslissingen over nieuwe subsidies tegelijk maken, op één moment in het jaar.

Is deze verandering ook van toepassing op groepen die op dit moment door Mama Cash gesteund worden en die in aanmerking komen voor een vervolgsubsidie?

Nee, dit nieuwe system is alleen van toepassing op groepen die we momenteel niet steunen. Dus als je al een subsidie van Mama Cash ontvangt, en je bent in bespreking met je (Junior) Programmamedewerker over een vervolgsubsidie, dan heeft de subsidie cyclus geen effect op jouw situatie.

Als ik een subsidie cyclus mis, wanneer kan ik dan weer een aanvraag indienen bij Mama Cash?

We zullen altijd op onze website bekend maken wanneer er weer een subsidie cyclus zal plaatsvinden voor groepen die voor het eerst subsidie aanvragen bij Mama Cash. We zullen de exacte data waarop we aanvragen accepteren zo duidelijk mogelijk communiceren via onze gebruikelijke communicatie kanalen alsook via zoveel mogelijk nieuwe kanalen.