Ga direct naar de content

Fonds op naam

Een fonds op naam is een heel persoonlijke manier om de projecten van Mama Cash substantieel te steunen. Je bepaalt zelf het doel en de naam van het fonds en Mama Cash rapporteert elk jaar waaraan het geld is besteed. Zowel particulieren, stichtingen als bedrijven kunnen zo’n fonds oprichten, onder de paraplu van Mama Cash. 

Je doet dat bij leven via een schenking bij notariële akte of een periodieke schenking, of door een beschikking in je testament. Als houder van een fonds op naam overleg je vooraf met Mama Cash wat het doel van de activiteiten zal zijn. Ook overleg je over de frequentie en omvang van de uitkeringen.

De voordelen van een fonds op naam:

  • Je draagt heel persoonlijk en langdurig bij aan een betere wereld voor vrouwen, meiden, en trans en intersekse personen.
  • Je bepaalt zelf naam, doel en looptijd van jouw fonds.
  • Je schenking is volledig fiscaal aftrekbaar.

Mama Cash rapporteert jaarlijks over de resultaten en noemt jouw fonds desgewenst in het jaarverslag.

Bernice BeenakkerWil je meer informatie? Neem dan contact op met Sharon Petrie, vias.petrie@mamacash.org

of telefonisch: +31 (0)6 30 22 9981.

 

Voorbeelden van enkele fondsen op naam van Mama Cash:

Fonds Judith Anna Vega

In 2018 heeft Judith Vega het Fonds Judith Anna Vega opgericht bij Mama Cash om de positie, zeggenschap en participatie te versterken van vrouwen en vrouwengroepen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en in Europese landen.

Judith Vega: “Ik ben al een bewonderaar van Mama Cash vanaf de oprichting door Marjan Sax. Na jarenlang al donateur te zijn geweest, heb ik recent het Fonds op naam opgericht, waarin ik het grootste deel van een erfenis stortte.

"Geld dat we zelf niet nodig hebben, gaat het beste naar mensen die het wel nodig hebben."

Feministische activiteiten horen bij de doelen die steun nodig hebben, aangezien verzet tegen feminisme blijft bestaan, overal ter wereld. Ik heb er vertrouwen in dat Mama Cash het geld inzet waar het goed werk kan doen. Ik heb het Fonds ook erfgenaam gemaakt. Dit maakt het mij mogelijk mijn naam nog even voort te zetten nu ik kinderloos bleef. Het is daarmee meteen een manier om de nagedachtenis aan mijn lang geleden overleden vader, Abraham Vega, te eren. Hij was een sociaal bewogen jood die de Tweede Wereldoorlog overleefde en zich keerde tegen elke vorm van racisme. Dat Mama Cash actief is in de hele wereld past bij die instelling.” 

Fonds voor Rechtvaardigheid en Duurzaamheid

In 2017 werd bij Mama Cash het Fonds voor Rechtvaardigheid en Duurzaamheid opgericht met het doel groepen over de hele wereld te steunen die zich inzetten voor een ecologische, duurzame wisselwerking tussen mens, dier en de natuurlijke omgeving.

Groepen die:

  • opkomen voor het recht van vrouwen op land, toegang tot landbouwgrond en natuurlijke hulpbronnen;
  • zich richten op de toegang tot schoon drinkwater, voedsel en gewassen voor de verkoop om in het levensonderhoud te kunnen voorzien;
  • werken aan het bouwen van gemeenschappen en aan het bevorderen van dierenwelzijn;
  • zich inzetten om landdegradatie door klimaatverandering tegen te gaan, extensieve landbouw te bevorderen  en grote bouw- en mijnprojecten die de leefomgeving aantasten te voorkomen zich inzetten om beleid en wetgeving op bovengenoemde terreinen veranderd te krijgen.
     

Kitty's Green Fund 


Kitty: "Al jarenlang steun ik Mama Cash, maar na 15 jaar wilde ik mijn donaties meer ‘richting' geven. Daarom heb ik mijn donatie voor de komende vijf jaar bestemd voor vrouwen die ijveren voor 'groene zaken’ zoals het recht op en toegang tot natuurlijke hulpbronnen, natuurbehoud, vechten tegen roofbouw en het verminderen van de impact die mijnbouw heeft op vrouwen. Vrouwenorganisaties die op dat gebied initiatieven ontwikkelen, wil ik graag een hart onder de riem steken. Prettig vind ik dat het geld van de donatie wordt uitgegeven in het jaar van ontvangst. Daardoor wordt het meteen ingezet voor een betere wereld: niet morgen maar NU."

 
"Prettig vind ik dat het geld van de donatie wordt uitgegeven in het jaar van ontvangst."

 

Anneke van Baalen/De Bonte Was Fonds 


Marijke Ekelschot (70) richtte bij Mama Cash het Anneke van Baalen/De Bonte Was Fonds op, genoemd naar haar overleden geliefde en de feministische uitgeverij waarin ze beiden actief waren. Anneke van Baalen was een belangrijke feministe, ze is dan ook opgenomen in de Mama Cash kaartenserie (she changed the world). Marijke Ekelschot: "Het restsaldo van onze uitgeverij en mijn eigen spaargeld heb ik nu in het Anneke van Baalen/De Bonte Was Fonds ondergebracht. Het geld is bestemd voor Afrika, een regio waarvan ik vind dat die door Mama Cash een beetje onderbedeeld is. Een prettige bijkomstigheid van zo'n fonds op naam is dat de belastingdienst door mijn jaarlijkse schenking toch een flink aantal euro's minder van mij ontvangt. Zo gaat er indirect meer ‘belastinggeld' naar het bevorderen van vrouwenrechten. Maar natuurlijk is het fonds ook een speciale manier om Anneke en haar werk te gedenken. Van alles over Anneke en over De Bonte Was kun je trouwens vinden op www.radicaalfeminisme.nl. Het is een historische site, maar ik hoop dat velen er inspiratie en feministische kennis vinden voor het hier en nu."
 
"Het voordeel vind ik dat je zelf de invulling mede kunt bepalen, en de uitvoering toch aan professionals kunt overlaten."
 

Wil jij ook vrouwenrechten steunen? Doneer nu