Money

YoNoFui

Argentinië Land
Latin American and the Caribbean Regio
€ 15.000 Bedrag

YoNoFui (‘It wasn’t me’) bestaat voornamelijk uit vrouwen die een periode in de gevangenis hebben doorgebracht. De groep biedt vrouwen kunst- en knutselworkshops aan om hen aan te moedigen zichzelf uit te drukken en om de rest van de maatschappij een idee te geven van de situatie waarin deze voormalig gevangenen zich bevinden. De groep steunt daarnaast vrouwen in het vinden van redelijk werk, ofwel in de bestaande arbeidsmarkt ofwel door nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten die bestaan uit voormalig gedetineerden.