Body

Women’s Security Index Coalition

Israël Land
Africa and the Middle East Regio
€ 40.000 Bedrag

Women’s Security Index Coalition

Deze coalitie van feministische organisaties pleit voor een bredere definitie van veiligheid, dat vrijheid van alle vormen van geweld inhoudt, met als doel om de definitie van veiligheid zoals deze is geformuleerd door de staat en welke is gebaseerd op militarisme en door de staat gefinancierd geweld, te vervangen. WISC heeft de Women’s Security Index samengesteld, een jaarlijkse enquête onder Joodse, Palestijnse Russisch-sprekende en andere groepen vrouwen die tot een minderheid behoren, evenals lesbische, queer en vrouwen met een handicap. De Index verzamelt gegevens over hoe vrouwen geweld ervaren en wordt door de coalitie gebruikt bij het pleiten voor beleidsverandering.