Body

Women's Health and Equal Rights Initiative

Nigeria Land
Africa and the Middle East Regio
€ 60.000 Bedrag
2013 - 2016 Periode

Women's Health and Equal Rights biedt een platform voor het bevorderen van het welzijn en de bescherming van de rechten van lesbische en biseksuele vrouwen en andere groepen vrouwen die een seksuele minderheid vormen in Nigeria door middel van advocacy, voorlichting, empowerment en psychologisch-sociale steun. De groep zet zich in om de effecten van homofobie, patriarchie en seksisme te verkleinen, en de zichtbaarheid en participatie van LBSMW in Nigeria te vergroten. De groep verbindt vrouwen vanuit het hele land door middel van een vertrouwelijk online platform en peer-to-peer steungroepen.