Body

Women on Waves

Nederland Land
Europe and CIS Regio
€ 16.325 Bedrag
1998 - 2018 Periode

Women on Waves zet zich over de gehele wereld in om kritische vragen te stellen bij beperkte abortus wetgeving, taboes te verbreken aangaande abortus, en veilige abortus mogelijk te maken. Hieronder valt ook het vergroten van het openbare bewustzijn over de beschikbaarheid van medische abortus. De subsidie stelde Women on Waves in staat om campagne te voeren in landen met beperkte wetgeving aangaande de toegang tot abortus en om strategische procesvoering aan te gaan in Ierland, Polen en Malta zodat meer vrouwen de abortuspil misoprostol kunnen gebruiken.