Voice

Women in Black Armenia

Armenië Land
Europe and CIS Regio
€ 25.000 Bedrag

Deze anti-militaristische, feministische groep heeft tot doel een ideologie van vrede en democratische waarden in Armenië te verspreiden door middel van jonge vrouwenactivisme. Women in Black Armenia organiseert workshops en publieke acties over feminisme, vrede en activisme om meer meiden en jonge vrouwen in hun beweging op te nemen, en kritische vragen te stellen bij het wijdverspreide idee dat meiden en jonge vrouwen niet in openbare aangelegenheden deel zouden moeten nemen. De groep haalt haar inspiratie uit en gaat uit van de waarden van de internationale Women in Black beweging, terwijl zij deze verrijkt met haar energie en motivatie van een jongere generatie activisten.

Deel dit artikel