12 november 2019

Vijf manier waarop jij kunt bijdragen aan klimaatrechtvaardigheid

“Het is onze droom om meer vrouwen te bereiken. Transformatie is urgent en noodzakelijk, en we willen een grote ecofeministische beweging creëren die zo krachtig is dat we de wereld kunnen veranderen." 

- Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente (Water en Leven: Vrouwen, Rechten en het Milieu) 

Hier in Europa bevinden we ons niet in de vuurlinie van de strijd voor milieurechtvaardigheid. We hoeven hier geen urgente acties te organiseren om ons land te verdedigen tegen onverwachtse contracten die onze regering heeft gesloten. Het is voor ons misschien lastig om deel te nemen aan demonstraties of direct actie te voeren tegen de praktijken van bedrijven die aan de andere kant van de wereld schade toebrengen aan het milieu, er zijn wel manieren waarop we op afstand toch ons steentje bij kunnen dragen.

Agua y Vida heeft een paar suggesties op een rijtje gezet:
  1. Doe onderzoek voor je iets koopt. Onderzoek waar grote bedrijven de grondstoffen voor hun producten vandaan halen. Onderzoek welke afspraken zij hebben met overheden om deze grondstoffen te mogen delven en of hun activiteiten leiden tot vervuiling van het land en water waar de lokale gemeenschap van afhankelijk is. Sta je niet achter de ethische keuzes of handelswijze van een bepaald bedrijf, koop dan een ander product dat op een eerlijke en duurzame manier is geproduceerd. 
  2. Kies je voedsel zorgvuldig. Worden er destructieve landbouwtechnieken toegepast om het voedsel dat je eet te produceren? Wordt er gebruik gemaakt van meststoffen, pesticiden, antibiotica of genetische manipulatie? Als gevolg van de overconsumptie wordt op het zuidelijk halfrond landbouwgrond uitgeput en bos gekapt. Dit draagt bij aan klimaatverandering, vernietigt cruciale ecosystemen en vergroot sociale ongelijkheid. Grond die eigendom is van lokale gemeenschappen wordt afgepakt door particuliere investeerders, bedrijven, overheden en de nationale elite. Inheemse vrouwen worden soms gedwongen om het land van hun voorouders te verlaten en naar de stad te verhuizen of bos te kappen om toch gewassen te kunnen blijven verbouwen. Kijk goed naar wat je elke dag eet en informeer jezelf. Kun je ook voedsel eten dat minder schadelijk is voor het leven van mensen op het zuidelijk halfrond?
  3. Reis bewust. Hoe verplaats je jezelf in je dagelijks leven? Hoe ga jij op vakantie? Zou je vaker gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer? Zou je minder vaak kunnen vliegen? Het probleem is niet alleen de CO2-uitstoot, maar ook de doelstellingen die zijn vastgesteld wat betreft het verbruik van biobrandstoffen. Door de intensieve teelt van biobrandstoffen zoals maïs, soja en koolzaad, komen onze grond, bossen en voedselproductie onder steeds grotere druk te staan. Het produceren van voedsel voor mensen moet voorrang krijgen boven het voeren van auto's en vliegtuigen met biobrandstoffen.
  4. Stem slim. Er veranderen dingen wanneer individuen proberen om rechtstreeks invloed uit te oefenen op de overheid of het klimaatbeleid. Heeft de partij waar je op stemt een duidelijk plan om iets aan klimaatverandering te doen? Zo niet, zoek dan een partij die lobbyt voor bindende afspraken om mensenrechten en milieurechten te beschermen.
  5. En vergeet vooral niet om de verhalen van vrouwengroepen die in de vuurlinie actief zijn zo veel mogelijk te delen, zodat steeds meer mensen ze horen. Wellicht kan lezen over de strijd die onze zusterorganisaties leveren iemand uit je omgeving helpen om beter te begrijpen wat er in de wereld gebeurt.


En weet dat je altijd kunt doneren aan Mama Cash. Zo help je ons de groepen die we de afgelopen weken aan je hebben voorgesteld te ondersteunen. Jouw donatie zorgt ervoor dat deze vrouwen - die vaak hun leven op het spel zetten voor volgende generaties - hun dappere strijd voort kunnen zetten.

Klik hier om te doneren.