Money

Urgent Action Fund - Africa

Kenia Land
Africa and the Middle East Regio
€ 100.000 Bedrag

Urgent Action Fund-Africa speelt een unieke rol in Afrika door noodsubsidies te bieden aan vrouwelijke mensenrechtenactivisten die in gevaar zijn, alsmede door innovatieve strategieën te ondersteunen die worden uitgezet door vrouwencoalities en LBTI personen om hun rechten te bevorderen. UAF-Africa biedt financiële steun en capaciteitsopbouw, en doet innovatief onderzoek over actuele onderwerpen aangaande vrouwenrechten in Afrika. De subsidie heeft tot doel de capaciteit van het fonds te versterken om subsidieontvangers te ondersteunen in het pleiten voor vrouwenrechten aangaande ecologische rechtvaardigheid.

Een andere subsidie van €20.000 droeg bij aan het organiseren van de jaarlijkse bijeenkomst van Afrikaanse vrouwenfondsen die in augustus in Victoria Falls in Zimbabwe plaatsvond. Het subsidie amendement van €24.600 steunde 12 vrouwenfondsen zodat zij aanwezig konden zijn bij de Global Summit on Community Philanthrophy dat plaatsvond in Johannesburg in december.