Money

Urgent Action Fund - Africa (UAF-Africa)

Kenia Land
Africa and the Middle East Regio
€ 125.000 Bedrag
2010 - 2017 Periode

UAF-Africa

UAF-Africa speelt een unieke rol in Afrika door noodsubsidies te bieden aan vrouwelijke mensenrechtenactivisten die in gevaar zijn, alsmede door innovatieve strategieën te ondersteunen die worden uitgezet door vrouwencoalities en LBTI personen om hun rechten te bevorderen. UAF-Africa biedt financiële steun en capaciteitsopbouw, en doet innovatief onderzoek naar actuele onderwerpen aangaande vrouwenrechten in Afrika. De subsidie heeft tot doel de capaciteit van het fonds te versterken om subsidieontvangers te ondersteunen in het pleiten voor vrouwenrechten aangaande ecologische rechtvaardigheid en een antwoord te bieden op de toenemende onderdrukking.