23 maart 2017

Tweede Kamerverkiezingen 2017: het komt op de coalitie aan

Mama Cash
Dit artikel is geschreven door:

Mama Cash

Sommigen van ons kozen een struisvogeltactiek. Anderen zochten afleiding in spelletjes als Tetris, of doolden al nagelbijtend rond op Twitter. Nu de Nederlandse verkiezingen achter de rug zijn, blijft vooral deze vraag Mama Cash bezighouden: welke consequenties zal de uitslag hebben voor feministische bewegingen in Nederland en daarbuiten?

Mama Cash is politiek onafhankelijk en geen supporter van enige politieke partij. Wel hebben we gefundeerde standpunten over veel van de kwesties die in de politieke arena worden bediscussieerd en gepresenteerd, met name wanneer ze ons werk en dat van onze partners raken.

De Nederlandse overheid is al jaren een van de belangrijkste bilaterale financiers ter wereld waar het gaat om vrouwenrechten en gendergelijkheid. Indirect is ze daarmee ook een prominent supporter van de feministische vrouwen-, meiden, trans- en intersekse-groepen zoals Mama Cash die ondersteunt. Het Nederlandse track record op dit gebied is helder: van het MDG3-fonds en de FLOW fondsen tot aan de ‘Samenspraak & Tegenspraak’-partnerschappen waarin vrouwenrechten centraal staan en het nieuwe Leading from the South Fund.

Deze financieringsstroom van de kant van de Nederlandse overheid is het tastbare resultaat van de krachtige lobby van ‘Dutch gender platform’ WO=MEN en al haar leden en bondgenoten, maar valt ook op het conto te schrijven van feministische groepen op grassroots niveau. Zij hebben glashelder laten zien hoezeer geld voor vrouwenrechten nodig is, en hoezeer zij in staat zijn om het op slimme en strategisch effectieve manieren in te zetten.

De Nederlandse financiering van overheidswege betekent dat honderdduizenden feministische activisten de middelen krijgen die ze nodig hebben om hun werk te doen. Het maakt hun campagnes, workshops, steungroepen, lobbyactiviteiten en activisme sterker (en veiliger voor henzelf). Het stelt ze in staat belangrijke en noodzakelijke veranderingen in gang te zetten, ingesleten en schadelijke patronen te doorbreken, nieuwe gevoelens en gedachten te stimuleren en beleid en wetgeving aan te passen.