Voice

Trans-Fuzja

Polen Land
Europe and CIS Regio
€ 60.000 Bedrag
2010 - 2016 Periode

Als de enige door transgenders-geleide organisatie in Polen, zet Trans-Fuzja advocacy in om transrechten op te eisen. Daarnast proberen ze om de overheid ertoe over te halen wetgeving te adopteren die een trans-identiteit erkent. De groep vergroot het bewustzijn over de behoeften van transmensen bij gezondheidsdiensten en politie en werkt samen met andere LGBT- en mensenrechtenorganisaties om ervoor te zorgen dat zij transmensen erbij betrekken.

Trans Fuzja at protest in Warsaw
Trans Fuzja, Warsaw