Money

The Migrant Domestic Workers Alliance in Lebanon

Libanon Land
Africa and the Middle East Regio
€ 25.000 Bedrag

The Migrant Domestic Workers Alliance in Lebanon

Deze alliantie van migrerende huishoudelijk werkers in Libanon zet zich in voor arbeidsrechten en verzet zich tegen racisme, classicisme, seksisme en uitbuiting waar migrerende huishoudelijk werkers regelmatig mee geconfronteerd worden. De alliantie heeft tot doel de stemmen van vrouwen van verschillende nationaliteiten die in Libanon de status van huishoudelijk arbeidsmigrant hebben, samen te brengen. Zij pleit voor verbeterde arbeidsomstandigheden en een einde aan de discriminatie van vrouwelijke huishoudelijke werkers.