Voice

The BuSSy Project

Egypte Land
Africa and the Middle East Regio
€ 40.000 Bedrag
2016 Periode

The BuSSy Project

Dit uitvoerende kunstproject legt vast en geeft een stem aan gecensureerde onbesproken verhalen over gender in verschillende gemeenschappen in Egypte. BuSSy organiseert storytelling workshops en voorstellingen waar vrouwen en mannen vanuit verschillende gemeenschappen en steden in Egypte het podium betreden om hun verhalen te delen. Deze verhalen gaan over intimidatie, verkrachting, discriminatie op basis van geslacht, eerwraak, gedwongen huwelijken, vrouwelijke genitale verminking, moederschap, huiselijk geweld, kindmisbruik, massale aanranding en vele andere onderwerpen.

The BuSSy Project
The BuSSy Project, Egypt