Voice

The BuSSy Project

Egypte Land
Africa and the Middle East Regio
€ 20.000 Bedrag

BuSSy is een project dat een stem geeft aan gecensureerde, onvertelde verhalen over gender in Egypte door middel van uitvoerende kunst. BuSSy heeft tot doel voorstellingen te maken die de stilte en taboes verbreken en kritische vragen stellen bij de beleving van ervaringen van vrouwen. Het project organiseert workshops ‘verhalen vertellen’ en voorstellingen waar vrouwen, en dan vooral jonge vrouwen, evenals enkele mannen, uit verschillende gemeenschappen en steden, op het podium hun verhalen delen over schaamte, verkrachting, gender, discriminatie, eermoord, gedwongen huwelijk, vrouwelijke genitale verminking, moederschap, huiselijk geweld, kindermishandeling en vele andere onderwerpen.

The BuSSy Project
The BuSSy Project, Egypt