Money

The Association of Strong Women Alone/Ekal Nari Shakti Sangathan

India Land
Asia and the Pacific Regio
€ 15.000 Bedrag
2016 Periode

ASWA verenigt alleenstaande vrouwen met een laag inkomen in de staat van Rajasthan. ASWA streeft ernaar om samen het zelfvertrouwen en de leiderschap van alleenstaande vrouwen op te bouwen. Als collectief adresseert de groep gevallen van fysieke, mentale en sociale marginalisatie, geweld en onrechtvaardigheid, en de ontkenning van de rechten van alleenstaande vrouwen. Met de hulp van ASWA eisen leden hun recht om in waardigheid te leven op, bijvoorbeeld in de vorm van land- en eigendomsrechten of toegang tot sociale zekerheid.