Body

The A Project

Libanon Land
Africa and the Middle East Regio
€ 20.000 Bedrag
2016 Periode

Het A project is een organisatie dat streeft naar ‘agentschap, alternatieven en autonomie’ binnen seksualiteit, seksuele gezondheid en gender. Het project wil de dialoog over seksualiteit in Libanon herformuleren door het te verbreden en te baseren op queer feministische principes. De groep zet zich ook in om patriarchale opvattingen binnen de medische wereld bloot te stellen en er een eind aan te maken. Het runnen van hulplijnen over seksualiteit en het steunen van groepen, het produceren van multimedia met een positieve houding ten opzichte van seks, het documenteren van persoonlijke verhalen en het bijdragen aan het scala aan onderzoek over seksualiteit in Libanon zijn belangrijke hoekstenen van het A project.