Money

Syndicat du Travail Sexuel (STRASS)

Frankrijk Land
Europe and CIS Regio
€ 75.000 Bedrag
2019 Periode

Syndicat du Travail Sexuel (STRASS)

STRASS is een vakbond in Frankrijk, die wordt geleid door huidige en voormalige sekswerkers, en zich inzet voor de verbetering en bescherming van de rechten van sekswerkers. STRASS ontwikkelt de capaciteiten van vrouwelijke, trans- en migrerende sekswerkers om schendingen van hun rechten vast te leggen en juridische actie te ondernemen tegen de politie en andere instanties die hun rechten schenden.