Women’s Fund in Georgia (WFG) geeft financiële steun aan groepen die opkomen voor vrouwenrechten – met name LBT-groepen en groepen van jonge vrouwen, meisjes en gehandicapte vrouwen – en maakt andere donoren bewust van de noodzaak om groepen in het maatschappelijk middenveld financieel te steunen om op te komen voor vrouwenrechten. In de afgelopen jaren heeft WFG een thematisch subsidieprogramma opgezet dat zich richt op klimaat- en milieurechtvaardigheid, en het fonds werkt aan het versterken van hun werk en financiering op dit gebied.