Dit nationale fonds biedt financiering en begeleiding aan vrouwengroepen, -netwerken en -organisaties in Fiji, met speciale aandacht voor vrouwen op het platteland en in afgelegen gebieden en gemarginaliseerde vrouwen, waaronder vrouwen met een handicap en vrouwen die worden gediscrimineerd op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit. Women’s Fund Fiji werkt aan de uitbreiding van hun financiering en kennis op het gebied van klimaat- en milieurechtvaardigheid.