NIDWAN is een organisatie in Nepal die zich inzet voor de rechten van inheemse vrouwen met een handicap. De organisatie mobiliseert haar achterban om een sterke beweging op te bouwen van vrouwen die kunnen opkomen voor hun rechten, met speciale aandacht voor het beëindigen van geweld, het bevorderen van seksuele en reproductieve rechten en gezondheid, en het waarborgen van de participatie van inheemse vrouwen met een handicap in de besluitvorming over landgebruik en het milieu.