Stichting Stop Straatintimidatie

Nederland Land
Europe and CIS Regio
€ 3.400 Bedrag

Stichting Stop Straatintimidatie streeft ernaar om straatintimidatie uit te bannen in Nederland door het publieke bewustzijn te vergroten, innovatieve benaderingen te gebruiken om personen die intimidatie hebben ondergaan te verbinden en te steunen, en door te lobbyen voor wettelijke maatregelingen tegen de geweldplegers.

Deel dit artikel