Stichting Stop Straatintimidatie

Nederland Land
Europe and CIS Regio
€ 2.500 Bedrag
2016 - 2018 Periode

Stichting Stop Straatintimidatie

Intimidatie van vrouwen, meiden en leden van de LGBTQ gemeenschap gebeurt maar al te vaak op de straten van Nederland. Deze groep streeft ernaar om straatintimidatie uit te bannen in Nederland door het publieke bewustzijn te vergroten en door te lobbyen voor wettelijke maatregelingen tegen geweldplegers. Deze subsidie stelt de groep in staat om haar werk in Amsterdam en Rotterdam naar de steden Den Haag en Tilburg uit te breiden.

Deel dit artikel