Ga direct naar de content

Stem

Mama Cash steunt vrouwen, meiden, trans en intersekse personen die resoluut het recht opeisen om hun stem te verheffen en in hun eigen woorden hun verhaal te doen. Om een mening te hebben. Om de leiding te nemen wanneer er besluiten genomen moeten worden. Of dat nu op het dorpsplein is of thuis. In het ziekenhuis of in het parlement. Op het internet of op het podium.

Over de hele wereld dagen groepen en bewegingen van vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen de gebruiken, beelden, beleidsmaatregelen en wetten uit die hun het zwijgen opleggen en de toegang tot macht en middelen blokkeren.

Buitengesloten en apart gezet
Nog altijd worden vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen buiten de platforms en arena’s gehouden waar ideeën en meningen worden gevormd en beslissingen worden genomen. Hun invloed in de media en kunstwereld blijft gering. Ze bezetten minder dan een kwart van de zetels in nationale parlementen. Hun rol in sociale bewegingen is vaak beperkt.

Veel landen hebben wetten die vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen uitdrukkelijk verbieden om zich te laten zien of van zich te laten horen in het publieke domein. Andere landen vertrouwen gewoonweg op bestaande tradities die vrouwen tot onzichtbaarheid en stilte  manen – tradities die vaak gehandhaafd worden door (het dreigen met) uitsluiting of geweld. En overal zijn seksistische en stereotiepe beelden dominant. 

Het woord opeisen
De kracht om de wereld te hervormen begint bij het lef en de mogelijkheid om je verhaal te doen. Om het te kunnen vertellen zoals het echt is. Om het voortouw te nemen en mensen te laten luisteren.   

Wanneer vrouwen met een handicap zelf het woord doen op de radio, leren luisteraars dat deze vrouwen niet zwak zijn. Wanneer sekswerkers getuigen bij een hoorzitting van de gemeenteraad, zien politici en toehoorders dat ze geen slachtoffers zijn. Wanneer een meisje tijdens een vredesmars haar stem verheft met behulp van een megafoon, is haar rol als leider onbetwistbaar.

Anderen inspireren
Mama Cash ondersteunt feministische activisten die een ander verhaal trachten te vertellen en zonder schroom hun dromen over een nieuwe, betere wereld met ons delen. Veel van deze activistes gebruiken creatieve vormen van expressie om het denken op gang te brengen, bewustwording te stimuleren en zaadjes van sociale verandering te planten. Muziek en digitale media. Graffiti en cabaret. Dans en poëzie. Anderen bestijgen het politieke podium en mobiliseren – online of op straat – de krachten die nodig zijn om beleid en wetgeving te beïnvloeden. 

In hun moedige inspanningen om zich uit te spreken en luidkeels van zich te laten horen, zijn al deze activistes krachtige rolmodellen. Ze inspireren anderen om de rechten van vrouwen, meiden en transgender wereldwijd te helpen beschermen en bevorderen. Ze tonen ons dat feministisch activisme werkt!