Body

Roma Women’s Centre ‘Rromnjako Ilo’

Servië Land
Europe and CIS Regio
€ 60.000 Bedrag
2009 - 2016 Periode

Rromnjako ilo

Deze organisatie voor Roma vrouwen en trans- en intersekspersonen richt zich op het beëindigen van geweld en stelt kritische vragen bij normen over seks, gender en seksualiteit in hun eigen gemeenschappen en in de bredere Servische maatschappij. Zij maken gebruik van peer steungroepen, en bieden workshops over seksualiteit, gezondheid en mensenrechten. Rromnjako Ilo steunt ook vrouwen die geweld hebben ondergaan, door psychologische hulp en juridisch advies te bieden.

Rromnjako Ilo
Rromnjako Ilo, Serbia