Money

Red Flag Women's Movement

Sri Lanka Land
Asia and the Pacific Regio
€ 130.000 Bedrag
2011 - 2016 Periode

Red Flag Women's Movement (RFWM) bestaat uit vrouwelijke werknemers in Sri Lanka die arbeiders in de thee- en rubberplantages en kleding- en huishoudelijke industrieën ondersteunen om leiderschapsposities in vakbonden op zich te nemen. RFWM bouwt aan de capaciteiten van vrouwelijke arbeiders om de arbeidsrechten van vrouwen te verbeteren en te pleiten voor het opnemen van rechten zoals een minimumloon, en een gezonde en veilige werkplek in overheids- en bedrijfsbeleid, en in de management van bedrijven.

Met een begeleidingssubsidie van €50.000 bracht RFWM vrouwelijke werknemers in de kledingindustrie in Zuid Azië samen en om een voorlichting te geven over de manier waarop zij het CEDAW verdrag kunnen gebruiken om zaken aan te spannen aangaande de schending van arbeidsrechten van vrouwen en mensenrechten. De vrouwen die werken in de kledingindustrie zetten zich momenteel op nationaal niveau in om klachten in te dienen bij de CEDAW commissie over uitbuiting in hun werkomgeving.