Body

RAHI Foundation

India Land
Asia and the Pacific Regio
€ 40.000 Bedrag
2010 Periode

De RAHI Foundation is een organisatie voor volwassen slachtoffers van seksuele kindermishandeling die gebruik maakt van ‘peer support’, openbare voorlichtingscampagnes en advocacy om seksueel geweld te voorkomen. Door gebruik te maken van onderzoek, training en openbare dialogen, vraagt de groep aandacht voor incest en seksuele kindermishandeling, en richt zich op het stigma waarmee slachtoffers te kampen hebben.

RAHI Foundation
RAHI Foundation