18 november 2019

Activisten in Nederland: Vraag tussen 18 november en 16 december Spark subsidie aan

Click here for information in English

 

Ben jij een activist in Nederland of de ABC-SSS eilanden?

Doe je werk dat de wereld verandert?

Doe je dit met een groep meiden, vrouwen, trans- of intersekse personen?

 

En hebben jullie subsidie nodig voor je werk? 


In dat geval…

Mama Cash ondersteunt opkomend feministisch (1) activisme in Nederland met kleine subsidies. Deze subsidies, uit de Spark Portfolio van Mama Cash, zijn bedoeld om het moedige werk te steunen van gemarginaliseerde gemeenschappen in Nederland die werken aan de rechten voor vrouwen, meiden, trans- en intersekse personen die in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba, of Sint Eustatius wonen.

Mama Cash zal alle subsidieaanvragen behandelen die zijn ingediend tussen 18  november en 16 december 2019, 23:59 pm CEST. Groepen die in deze periode een subsidieaanvraag indienen zullen voor 5 februari 2020 bericht ontvangen van Mama Cash. 

Je kunt je aanvraag via een online aanvraagformulier indienen, als video-opname of gesproken opname. 

Mama Cash accepteert online geschreven aanvragen in het Engels en het Nederlands. Wanneer je de aanvraag niet in het Engels of het Nederlands kan invullen, dan kan je dit doen als video of gesproken opname of contact op nemen via spark@mamacash.org zodat we samen kunnen kijken hoe je je aanvraag in een andere taal kunt insturen.

Vraag Spark subsidie aan

De subsidies variëren van 500 tot 2.000 euro per project. Als je aan aanvraag wil indienen, lees dan eerst de selectiecriteria en prioriteit door!

De selectiecriteria voor subsidies uit de Spark Portfolio:

  • Groepen die geleid worden door vrouwen, meiden, trans- en intersekse personen. Degenen over wier rechten het gaat, zijn de besluitvormers in het project. 

Voorbeeld: wanneer een groep werkt aan de rechten van transpersonen, dan moeten de beslissingen over de activiteiten van de groep en de besteding van het geld genomen worden door transpersonen. De woordvoerders van de groep moeten transpersonen zijn, evenals degenen die loon of een vergoeding ontvangen. Niet-transpersonen mogen ook voor de groep werken, op voorwaarde dat ze niet de leiding hebben

  • Groepen die vanuit het perspectief van de rechten van feministen en/of vrouwen, meiden, transpersonen en intersekse personen werken. 

Voorbeeld: een project dat werkt aan problemen van vrouwen met huisvesting, plaatst de specifieke ervaringen van vrouwen centraal in het  werk. De groep identificeert welke specifieke barrières vrouwen tegenkomen in hun zoektocht naar een goede en betaalbare woning. Ze kaarten de barrières van verschillende groepen vrouwen (bijv. vrouwen in de stad en op het platteland) aan waar relevant. De ervaringen van de vrouwen en de  problemen die zij tegenkomen staan centraal in het project en de oplossing die wordt voorgesteld is daar een weerspiegeling van.

  • Werken aan actuele politieke problemen in Nederland.

Voorbeeld: een groep moslim vrouwen organiseert zich om op te komen voor hun rechten en probeert hun zorgen over de discussie rondom het dragen van een hijab, niqab of vergelijkbare bedekkende kleding onder de aandacht te brengen.

  • Werken aan structurele en systematische verandering.

Voorbeeld: een migranten vrouwengroep biedt onderdak aan andere migrantenvrouwen om aan hun directe behoeften op de korte termijn te voldoen. Maar de groep werkt er ook aan fundamentele barrières te doorbreken voor toegang tot bijvoorbeeld huisvesting en gezondheidszorg, zodat andere migrantenvrouwen die ze niet (kunnen) bereiken op de lange termijn ook zullen profiteren.

Daarnaast geeft het Spark Portfolio voorrang aan: 

  • Niet geformaliseerde/niet geregistreerde, jonge groepen met een budget van minder dan €30.000 per jaar en met beperkte middelen (bijv. geen betaald personeel, geen kantoor, enz.)

Klik hier voor meer informatie over groepen die vorig jaar een Mama Cash-subsidie uit de Spark portfolio hebben ontvangen. 

Hoe je je aanvraag indient:

De periode voor het indienen van een subsidieaanvraag bij Mama Cash voor Spark is open per 18 november 2019! Dan zullen de links naar het online aanvraagformulier, video of gesproken opname op onze website geactiveerd worden.

Let op: je hebt geen bankrekening, verblijfsvergunning of andere vorm van identificatie nodig om een aanvraag in te dienen. Daarnaast hoeft je organisatie niet als ‘stichting’ te zijn geregistreerd.

(1) Wij definiëren feminisme als zeer veelzijdig, maar in de basis zien we het als werk dat seksisme en patriarchale gendernormen aanpakt of bestrijdt (met betrekking tot seksualiteit, klasse, etniciteit/huidskleur, migratiestatus, mogelijkheden enzovoorts) met als doel een einde te maken aan ongelijkheid en onrecht. 

Deel dit artikel