Ga direct naar de content

Oproep subsidieaanvragen Spark Fonds van 1 t/m 31 augustus 2022

 

Ben jij een activist in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten (ABCSSS eilanden)?
Doe je werk dat de wereld verandert?
Doe je dit met een groep meiden, vrouwen, trans personen of intersekse personen?

En hebben jullie subsidie nodig voor je werk?

Mama Cash ondersteunt feministisch activisme in Nederland en de ABCSSS eilanden met kleine subsidies. (Lees hoe wij “feminisme” definiëren onderaan deze pagina.). Deze subsidies uit het Spark Fonds van Mama Cash zijn bedoeld om het moedige werk te steunen van vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen die opkomen voor hun rechten in Nederland en de ABCSSS eilanden. Mama Cash zal alle subsidieaanvragen behandelen die zijn ingediend tussen 1 en 31 augustus 2022, 23:59 CET. De subsidies variëren van 1.000 tot 3.000 euro per project.

Als je een aanvraag wil indienen, lees dan eerst over onze selectiecriteria en prioriteit.

Met het Spark Fonds steunen we groepen of projecten die:

  • geleid worden door vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen. Degenen over wier rechten het gaat, zijn de besluitvormers in het project.

Voorbeeld: wanneer een groep werkt aan de rechten van trans personen, dan moeten de beslissingen over de activiteiten van de groep en de besteding van het geld genomen worden door trans personen. De woordvoerders van de groep moeten trans personen zijn, evenals degenen die loon of een vergoeding ontvangen. Niet-trans personen mogen ook voor de groep werken, op voorwaarde dat ze niet de leiding hebben

  • vanuit een feministisch perspectief of het perspectief van de rechten van vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen werken.

Voorbeeld: een project dat werkt aan problemen van vrouwen met huisvesting, plaatst de specifieke ervaringen van vrouwen centraal in hun werk. De groep identificeert welke specifieke barrières vrouwen tegenkomen in hun zoektocht naar een goede en betaalbare woning. Ze kaarten de barrières van verschillende groepen vrouwen (bijv. vrouwen in de stad en op het platteland) aan waar relevant. De ervaringen van de vrouwen en de  problemen die zij ondervinden staan centraal in het project en de oplossing die wordt voorgesteld is daar een weerspiegeling van.

  • werken aan actuele politieke problemen in Nederland of de ABCSSS eilanden

Voorbeeld: een groep moslim vrouwen organiseert zich om op te komen voor hun rechten en probeert hun zorgen over de discussie rondom het dragen van een hijab, niqab of vergelijkbare bedekkende kleding onder de aandacht te brengen.

  • werken aan structurele en systematische verandering.

Voorbeeld: een migranten vrouwengroep biedt onderdak aan andere migrantenvrouwen om aan hun directe behoeften op de korte termijn te voldoen. Maar de groep werkt er ook aan fundamentele barrières te doorbreken voor toegang tot bijvoorbeeld huisvesting en gezondheidszorg, zodat andere migrantenvrouwen die ze niet (kunnen) bereiken op de lange termijn ook zullen profiteren.

Daarnaast geeft het Spark Portfolio prioriteit aan:

  • Niet geformaliseerde/niet geregistreerde, jonge groepen met een budget van minder dan €30.000 per jaar en met beperkte middelen (bijv. geen betaald personeel, geen kantoor, enz.)

Let op: je hebt geen bankrekening, verblijfsvergunning of andere vorm van identificatie nodig om een aanvraag in te dienen. Daarnaast hoeft je organisatie niet als ‘stichting’ te zijn geregistreerd.

Je kunt je aanvraag via een online aanvraagformulier indienen, als video-opname of gesproken opname. Mama Cash accepteert aanvragen in het Engels and Nederlands. Wanneer je de aanvraag liever in een andere taal wil indienen dan kan je contact op nemen via spark@mamacash.org zodat we samen kunnen kijken hoe je je aanvraag kan indienen.

Klik hier om meer te weten te komen over groepen die in 2020 een Spark Fund subsidie hebben ontvangen.

Hoe dien je een aanvraag in:

De periode voor het indienen van een subsidieaanvraag bij Mama Cash voor het Spark Fonds loopt van 1 t/m 31 augustus 2022. Je kan een aanvraag in één van de onderstaande drie vormen indienen.

Geschreven aanvraagformulier

Formulier voor video opname

Formulier voor geluidsopname

Aanvragers beslissen mee over de Spark Fonds subsidies. Als jullie aanvraag op de shortlist komt, zal je groep gevraagd worden om online te stemmen op jullie top 10 van Spark Fonds aanvragen uit de lijst van aanvragen die op de shortlist staan. Dit wordt meegedeeld op 27 september. Uiterlijk 25 oktober zal iedereen die een aanvraag heeft ingediend een beslissing aangaande de aanvraag ontvangen.

Wij definiëren feminisme als zeer veelzijdig, maar in de basis zien we het als werk dat seksisme en patriarchale gendernormen aanpakt of bestrijdt (met betrekking tot seksualiteit, klasse, ras, migratiestatus, mogelijkheden enzovoorts) met als doel een einde te maken aan ongelijkheid en onrecht.