Onze thema's

Mama Cash heeft drie thematische portfolio's

Mama Cash steunt feministische en vrouwenrechtenorganisaties en initiatieven die zich inzetten voor empowerment van vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen op het gebied van Lichaam, Geld en Stem.

Ze geeft prioriteit aan het  steunen van organisaties en initiatieven die verbanden leggen tussen de thema’s Lichaam, Geld, en Stem.

 

1. Geld (economische rechtvaardigheid)

Mama Cash verstrekt subsidies aan organisaties en initiatieven van vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen die zich inzetten voor:

  • arbeidsrechten
  • groene rechtvaardigheid

 2. Stem

Mama Cash verstrekt subsidies aan organisaties en initiatieven van vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen die zich inzetten voor:

  • Toegang tot en herverdeling van macht – politieke participatie
  • Stereotypen veranderen via kunst en media

3. Lichaam

Mama Cash verstrekt subsidies aan organisaties en initiatieven van vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen die zich  inzetten voor:

  • reproductieve rechtvaardigheid
  • veranderen van normen op het gebied van gender, sekse en seksualiteit
  • herdefiniëren en beëindigen van geweld


Mama Cash ondersteunt ook opkomend feministisch activisme in Nederland met kleine subsidies. Deze subsidies, uit de Spark Portfolio van Mama Cash, zijn bedoeld om het moedige werk te steunen van gemarginaliseerde gemeenschappen in Nederland die werken aan de rechten voor vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen die in Nederland wonen. Op het moment accepteren we geen aanvragen voor de Spark portfolio.