Onze thema's

Mama Cash heeft drie thematische portfolio's

Mama Cash steunt feministische en vrouwenrechtenorganisaties en initiatieven die zich inzetten voor empowerment van vrouwen, meiden, transgenders en intersekse personen op het gebied van Lichaam, Geld en Stem.

Ze geeft prioriteit aan het  steunen van organisaties en initiatieven  die verbanden leggen tussen de thema’s Lichaam, Geld, en Stem.

1. Lichaam

Mama Cash verstrekt subsidies aan organisaties en initiatieven van vrouwen, meiden, transgenders en intersekse personen die zich  inzetten voor:

  • reproductieve rechtvaardigheid
  • veranderen van normen op het gebied van gender, sekse en seksualiteit
  • herdefiniëren en  beëindigen van geweld

2. Geld (economische rechtvaardigheid)

Mama Cash verstrekt subsidies aan organisaties en initiatieven van vrouwen, meiden, transgenders en intersekse personen die zich inzetten voor:

  • arbeidsrechten
  • groene rechtvaardigheid

 3. Stem

Mama Cash verstrekt subsidies aan organisaties en initiatieven van vrouwen, meiden, transgenders en intersekse personen die zich inzetten voor:

  • Toegang tot en herverdeling van macht – politieke participatie
  • Stereotypen veranderen via kunst en media