Ga direct naar de content
16 december 2021

Onze subsidie-aanvraagperiode in 2022

De subsidieperiode voor Mama Cash 2021 loopt van 15 februari tot 15 maart 2022


Van 15 februari tot 15 maart 2022, 23.59 uur CET neemt Mama Cash nieuwe subsidieaanvragen (letters of interest) in behandeling van groepen die momenteel niet door Mama Cash gesteund worden. Groepen die binnen deze periode een aanvraag indienen, krijgen vóór 1 juli 2022 een reactie van Mama Cash waarin staat of je aanvraag al dan niet is door gaat tot de laatste besluitvormingsrondes van de COM COM, ons orgaan voor participerende subsidieverlening.

Mama Cash ondersteunt over de hele wereld ambitieuze feministische organisaties, organisaties voor de rechten van vrouwen, meiden, trans en intersekse personen en andere initiatieven dóór en vóór vrouwen, meiden, trans en intersekse personen. Groepen die een aanvraag willen indienen, worden geadviseerd om eerst de selectiecriteria en prioriteit van Mama Cash te lezen.


Tijdens deze aanvraagperiode van het Resilience Fund staan we open voor alle aanvragen, maar we richten ons in het bijzonder op het vergroten van de steun aan zelfgeleide feministische organisaties en initiatieven die zich verzetten tegen klimaatverandering en onrechtvaardigheden op milieugebied, en op initiatieven die alternatieve, milieu- en klimaatvriendelijke oplossingen implementeren. Daarnaast willen we meer subsidie verlenen aan feministische groepen en initiatieven op het gebied van economische rechtvaardigheid die zich inzetten voor het terugdringen van economische ongelijkheid en het aanpakken van de systemische oorzaken van ongelijkheid, met name als het gaat om het bevorderen van de rechten en kansengelijkheid van vrouwen, raciale gemeenschappen, LBTQI-mensen en mensen met een handicap.

Mama Cash is nu een volledig participatieve subsidieverstrekker, wat betekent dat de besluitvorming over al onze nieuwe subsidies is verschoven van onze medewerkers naar de gemeenschappen waarmee we samenwerken. Ons participatieproces voor het Resilience Fund is als volgt: 

  1. alle aanvragers leveren input en advies over thematische kwesties die volgens hen prioriteit moeten krijgen voor financiering, 

  2. het personeel screent alle aanvragen om te kijken of ze voldoen aan onze criteria,
  3. de COM COM, de commissie die een weerspiegeling is van de groepen die wij willen ondersteunen, beoordeelt een longlist van de beste aanvragen en neemt de uiteindelijke beslissing over wie onze nieuwe partners zullen zijn. Je kunt hier meer lezen over het participatieve subsidieproces van het Resilience Fund.


Mama Cash is een fonds met beperkte middelen. Elk jaar wordt financiering aangevraagd door een groter aantal groepen dan we kunnen financieren. Dit betekent helaas dat we nog steeds veel groepen moeten afwijzen die wel in aanmerking komen voor subsidie omdat ze aan onze criteria voldoen. In 2021 ontvingen we 1652 subsidieaanvragen waarvan we 15 nieuwe subsidies konden goedkeuren (minder dan 1% van alle aanvragen) en in 2020 hebben we 909 financieringsaanvragen ontvangen, waarvan we 11 nieuwe aanvragen hebben kunnen toewijzen (1.2% van alle aanvragen). In 2022 zullen we naar verwachting een vergelijkbaar percentage nieuwe aanvragen kunnen toewijzen, naast de geplande verlengingen van subsidies aan groepen die we momenteel al worden steunen. We raden groepen die een subsidieaanvraag willen indienen aan om onze criteria en de veelgestelde vragen te lezen voor meer informatie.

Deze aanvraagperiode geldt niet voor momenteel ondersteunde groepen die in de loop van 2022 een verlenging van hun subsidie willen aanvragen.

NB: Mama Cash heeft niets te maken met een leningen-app die CashMama heet. Mama Cash zal je nooit om geld vragen. Wij sturen uitsluitend e-mails vanaf e-mailadressen die eindigen op @mamacash.org. Negeer e-mails die afkomstig zijn van andere e-mailproviders.