23 januari 2020

Onze subsidie-aanvraagperiode in 2020

Onze subsidie-aanvraagperiode in 2020 opent op 17 februari


Mama Cash is blij te kunnen aankondigen dat we aanvragen (Letters of Interest, LOI) zullen accepteren van groepen die momenteel geen Mama Cash partner zijn, van 17 februari tot 13 april 2020, 23:59 CET* (let op: verlengde deadline). Groepen die tijdens deze periode een aanvraag indienen, zullen voor 29 mei 2020 bericht ontvangen van Mama Cash.

Tijdens deze aanvraagperiode voor nieuwe partners zullen we ons richten op het vergroten van de steun voor organisaties en initiatieven die vechten tegen milieu-onrecht en die alternatieve, milieurechtvaardige oplossingen toepassen. We willen subsidies bieden aan zelfgeleide feministische groepen en initiatieven die werken aan milieurechtvaardigheid.

Deze aanvraagperiode is niet relevant voor huidige partners die een verlenging willen aanvragen voor 2020.

Sinds onze oprichting heeft Mama Cash bijna zes miljoen euro subsidie geboden aan meer dan 6000 feministen- en vrouwenrechtenorganisaties en initiatieven voor en door vrouwen, meisjes, transgender en intersekse personen in bijna alle landen ter wereld.

In die tijd heeft het werk van vrouwenrechtenorganisaties geleid tot revolutionaire veranderingen in publieke opinie, wetgeving, bestuur en de publieke sector en het maatschappelijk middenveld. Vrouwenbewegingen hebben ons begrip veranderd van geweld, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en wat telt als werk. Er moet nog veel gebeuren op deze gebieden en om het onrecht van degradatie van het milieu en klimaatverandering aan te pakken, misschien wel het meest urgente probleem van deze tijd.

Vrouwen, meisjes, transgender en intersekse personen ervaren niet alleen de effecten van schade aan het milieu en klimaatverandering, ook hun rechten op water, voedsel en een schone, gezonde en veilige omgeving worden geschonden. Daarnaast worden hun rechten om hun gemeenschappelijke grond, natuur en natuurlijke bronnen te beheren en te beschermen voortdurend bedreigd. En wanneer ze zich verzetten, ervaren ze gender gerelateerd geweld zoals seksueel geweld, lastigvallen, intimidatie en moord.

Ondanks de urgentie van deze situatie, ontvangen activisten en groepen die aan milieurechtvaardigheid werken, veel te weinig financiële steun. In recente jaren heeft Mama Cash een groeiend aantal groepen gesteund die vechten tegen de invloed van klimaatverandering en verslechtering van de leefomgefing voor vrouwen, meisjes, transgender en intersekse personen. Dit jaar kijken we er naar uit om subsidieprogramma op dit gebied verder te versterken. We zijn dan ook erg benieuwd naar de aanvragen van groepen die werken aan milieurechtvaardigheid die we tijdens deze aanvraagperiode zullen ontvangen.

We steunen groepen die zich verzetten tegen het machtsmisbruik en exploitatie door bedrijven en overheden . Deze groepen vechten voor drinkwater, voor land om gewassen op te verbouwen en voor toegang tot andere natuurlijke bronnen. Ze maken de invloed van klimaatverandering, onttrekking, houtkap, megaplantages en mijnbouw zichtbaar.

We steunen ook activisten en groepen die alternatieven introduceren voor het dominante model van economische groei: nieuwe manieren van klimaataanpassing, of de her-evaluatie van kleinschalige agricultuur en voedselproductie, kortom, een gelijkwaardige en duurzame benadering tot moeder Aarde.

Zijn jullie geïnteresseerd in het aanvragen van subsidie?

Mama Cash is een fonds met beperkte middelen. Elk jaar onvangen we meer subsidie-aanvragen dan we kunnen inwilligen. Vorig jaar hebben we 15 van de 1300 groepen die subsidie hebben aangevraagd, kunnen steunen. We adviseren groepen die een aanvraag willen indienen om eerst onze criteria te bekijken en de pagina met vaak gestelde vragen (FAQ) te lezen voor meer informatie.

Vraag hier subsidie aan

NB: Mama Cash verstuurt enkel email vanaf adressen die eindigen op @mamacash.org. Negeer a.u.b. email die vanaf andere emailproviders wordt verzonden.

 

 

 

Deel dit artikel