Ga direct naar de content
19 januari 2023

Onze aanvraagtermijn voor subsidies 2023

De 2023 aanvraagtermijn voor Mama Cash subsidies loopt van 15 februari tot 15 maart 2023 

 

Subsidieaanvragers die nu nog geen subsidiepartner zijn kunnen van 15 februari tot 15 maart 2023, 23.59 uur CET een aanvraag indienen bij Mama Cash. Groepen die tijdens deze periode een aanvraag indienen, krijgen uiterlijk 30 juni 2023 bericht van Mama Cash of hun aanvraag toegelaten is tot de laatste ronde waarin de COM COM, ons orgaan voor participerende subsidieverlening, beslist over de toekenning.  

Mama Cash steunt ambitieuze feministische organisaties en actiegroepen die opkomen voor de rechten van vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen onder leiding van en voor vrouwen, meiden,trans personen en intersekse personen uit de hele wereld. We raden groepen die een aanvraag willen indienen eerst de Mama Cash selectiecriteria en prioriteiten te raadplegen 

Tijdens de aanvraagtermijn voor het Resilience Fonds staan wij open voor alle aanvragen van zelfgeleide feministische organisaties en initiatieven - zonder beperkingen in thema's en geografie.  

Mama Cash is een volledig participatieve subsidieverstrekker. Dit betekent dat de besluitvorming over al onze nieuwe subsidies niet in handen ligt van onze medewerkers, maar in die van de gemeenschappen waarmee we samenwerken. Ons participatieproces met meerdere partijen ziet er voor het Resilience Fonds als volgt uit:  

  1. alle aanvragers geven input en richtlijnen over de thema's die naar hun idee met prioriteit gefinancierd moeten worden,  
  1. medewerkers controleren of alle aanvragen in aanmerking komen,  
  1. de COM COM, ons community committee, beoordeelt een longlist van de beste aanvragen, bespreekt deze en beraadslaagt erover om ten slotte te beslissen wie onze nieuwe subsidiepartners worden. Meer informatie over het participatieve subsidieproces van het Resilience Fonds vind je hier. 

Mama Cash is een fonds met beperkte middelen. Elk jaar krijgen we van meer groepen een subsidieaanvraag dan wij kunnen financieren. Helaas betekent dit ook dat we nog veel groepen moeten afwijzen ondanks dat ze aan onze criteria en prioriteiten voldoen. In 2022 ontvingen we 1.477 subsidieaanvragen. Daarvan konden we 25 nieuwe subsidies toekennen (minder dan 2% van alle aanvragen). In 2021 ontvingen we 1.652 subsidieaanvragen waarvan we 15 nieuwe subsidies konden toekennen (minder dan 1% van alle aanvragen).  

In 2023 verwachten we een vergelijkbaar percentage nieuwe subsidies, naast de geplande verlenging van subsidies aan bestaande subsidiepartners. We raden groepen die een aanvraag willen indienen onze criteria en de veelgestelde vragen voor meer informatie te raadplegen. 

De aanvraagtermijn is niet relevant voor bestaande subsidiepartners die verlenging willen aanvragen in de loop van 2023. 

Let op: Mama Cash heeft niets te maken met een leningenapp die CashMama heet. Mama Cash zal je nooit om geld vragen. Wij sturen uitsluitend e-mails vanaf e-mailadressen die eindigen op @mamacash.org. Negeer e-mails die afkomstig zijn van andere e-mailproviders.