Ga direct naar de content

Ons subsidieprogramma

Feministische activisten hebben de visie en de kracht om de wereld te transformeren. Maar vaak ontbreekt het ze aan de financiering, ondersteuning, netwerken en leermogelijkheden die nodig zijn om hun impact zo groot mogelijk te maken en hun gemeenschap, hun omgeving, hun land blijvend te veranderen. Het is onze missie om dat gat te dichten.

Mama Cash biedt financiële steun en begeleiding aan onverschrokken, doortastende, luidkeelse en inspirerende feministische activisten wereldwijd. We verlenen subsidies aan groepen en bewegingen die zich overtuigd en vastberaden uitspreken, hun verhalen delen en rechtvaardigheid eisen, ongeacht de obstakels die ze tegenkomen. Ook bouwen we aan een krachtige internationale vrouwenfondsenbeweging door zusterfondsen elders op de wereld te ondersteunen.

In eigen handen
Ons doel is simpel: activistes de middelen in handen geven waarmee ze hun eigen rechten kunnen bevorderen en hun eigen bewegingen voor sociale verandering kunnen opbouwen. Wij geven daarbij prioriteit aan groepen vrouwen, meiden en transgenders die de handen ineenslaan om een einde te maken aan onrechtvaardigheden die zijzelf aan den lijve ondervinden. Denk aan huishoudelijk werkers die collectief opkomen voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, of aan transgenders die gezamenlijk in beweging komen voor hun lichamelijke zelfbeschikkingsrecht. 

Onze fondsen

Wij verstrekken al onze subsidies via vijf participerende subsidiefondsen: Het Resilience Fonds, het Revolution Fonds, het Radical Love Fonds, het Solidarity Fonds en het Spark Fonds.

  • Het Resilience Fonds is ons grootste subsidieprogramma en verstrekt core, flexibele subsidies aan zelfgeleide groepen, collectieven en organisaties van vrouwen, meiden, trans- en intersekse personen, die werken aan het opbouwen van collectieve macht, rechtvaardigheid eisen, en levenswijzen ontwikkelen, onderhouden of revitaliseren die eerlijk en rechtvaardig zijn. Subsidies worden verstrekt met het voornemen om ze, zo mogelijk, meerdere jaren te verlengen. Verlengingssubsidies aan vrouwenfondsen worden ook vanuit het Resilience Fund verstrekt. Daarnaast blijven onze begeleidingssubsidies onze partners mogelijkheden bieden om hun vaardigheden, kennis en netwerken te versterken.
  • Het Revolution Fonds is een nieuw fonds voor steun aan tijdige, eenmalige initiatieven die reageren op of een kans creëren voor veranderingen, een reactie op een dringende behoefte mogelijk maken, of een nieuw project of idee van de grond helpen. 
  • Het Radical Love Fonds is een nieuw fonds dat individuele feministisch activisten steunt met subsidies voor maximaal twee jaar om feministisch activisme te bedrijven via het coördineren of katalyseren van projecten. Financiering kan gerelateerd zijn aan persoonlijk-politiek werk, creatieve ondernemingen, het onderwijzen en vastleggen van de feministische geschiedenis, het faciliteren van netwerken die banden met andere groepen of bewegingen versterken, en het opbouwen van een rechtvaardige realiteit en toekomst via praktisch werk en het delen van ervaringen. Aangezien het fonds nog in ontwikkeling is, wordt meer informatie hierover later in 2022 gedeeld.
  • Het Solidarity Fonds werd ontwikkeld met, voor en door onze collega-vrouwenfondsen om het door feministen gefinancierde ecosysteem te versterken en steunen door het bieden van flexibele financiering aan de wereldgemeenschap van vrouwenfondsen om hun institutionele kennis, vaardigheden en middelen op te bouwen.
  • Het Spark Fonds verleent subsidies voor het ondersteunen van het moedige werk van gemarginaliseerde gemeenschappen in Nederland en de ABC- en SSS-eilanden, die werken aan de rechten van vrouwen, meiden, en trans- en intersekse personen.

Meer informatie over onze subsidiefondsen volgt later in het jaar.