Ons management team

 

Executive Director > Zohra Moosa
(she creates a community of philanthropy)


Zohra Moosa werkt sinds 2013 voor Mama Cash. Tot halverwege 2017 stuurde zij het Programmes Team aan. Op 1 juli 2017 volgde zij Nicky McIntyre op als directeur.

Voordat ze naar Mama Cash kwam, werkte Zohra 3,5 jaar bij Action Aid (UK) als Women’s Rights Advisor. Ze gaf vorm aan het beleid en het lobbywerk van Action Aid op het gebied van vrouwenrechten door middel van onderzoek, beleidsanalyses, programma-adviezen, campagneontwikkeling en de strategische inzet van media. Nog weer eerder was Zohra Senior Policy Officer en Campaign Officer bij de Fawcett Society, een van de oudste en meest bekende feministische organisaties in het Verenigd Koninkrijk. Ook is Zohra sinds 2007 actief als freelance blogger en verslaggever voor de Guardian-site ‘Comment is Free’, openDemocracy en The F-Word.

Waarom werk je graag bij Mama Cash?
“Als iemand die zelf afkomstig is uit het Global North, vind ik het fijn om in een organisatie te werken die wereldwijd nuttige bijdragen biedt zónder te pretenderen dat ze altijd weet wat de beste benadering is. Die partnert met de groepen die ze steunt en hun leiderschap volgt. Ik vind dat een belangwekkende manier van werken.”

Wat maakt Mama Cash zo bijzonder en uniek?
“Mama Cash is best radicaal in haar benadering: in de taal die ze gebruikt, het soort activisme dat zij steunt, de manieren waarop ze te werk gaat. Mama Cash is bijvoorbeeld niet bang om een term als ‘feminisme’ te gebruiken. Dat vind ik supersterk.

Wat is jouw stip op de horizon?
“Ik zet me in voor een totale revolutie. Zodat iedereen een prachtig leven kan leiden, vol plezier en in gemeenschap met elkaar.”

 

Director of Research, Knowledge & Advocacy > Lara Fergus
(she makes knowledge create change)


Lara Fergus is manager Research, Knowledge & Advocacy bij Mama Cash. Deze functie bestaat sinds maart 2018, en Lara is de eerste die hem bekleedt.

Voor haar komst naar Mama Cash werkte Lara bij Our Watch in Australië – een nationale organisatie die zich richt op de preventie van geweld tegen vrouwen en hun kinderen. Bij Our Watch was Lara hoofd van de afdeling Policy & Evaluation, en hielp ze – ook daar als eerste vervuller van die functie – bij het ontwikkelen van de visie, politieke stem en strategische koers van de organisatie.

Waarom werk je graag bij Mama Cash?
"Ik vind het geweldig om deel te zijn van een groep activisten die met passie, verstand en humor elke dag weer aan de slag gaan om de wereld een beetje beter te maken. En dan is er ook nog de bescheidenheid die het werk van Mama Cash kenmerkt, een verlangen om te leren. We gaan er niet van uit dat we alle antwoorden hebben en we luisteren naar de stemmen van mensen die meestal niet gehoord worden. Ik denk dat het deze combinatie is die Mama Cash tot het hart en de ziel van feministisch activisme maakt – en dan bedoel ik iedereen die bij Mama Cash betrokken is, op het kantoor in Amsterdam of als activist elders op de wereld!"

Wat maakt Mama Cash zo uniek?
"Het feit dat Mama Cash zonder schroom of terughoudendheid de rechten van vrouwen, meiden, transgenders en intersekse personen op tafel legt en opeist. Dit zou niet zo bijzonder moeten zijn, maar dat is het wel, omdat veel maatschappelijke organisaties het werken aan deze rechten laten varen op het moment dat het hen in problemen brengt met financiers of overheden. Uniek vind ik ook het wereldwijde platform dat Mama Cash heeft gecreëerd. Dit platform stelt ons in staat om onze collectieve kennis en ervaringen samen te brengen, waardoor we beter begrijpen hoe verandering tot stand komt en we nieuwe strategieën kunnen ontwikkelen om die daadwerkelijk te laten plaatsvinden."

Wat is jouw stip op de horizon?
"Gelijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid – met de aantekening dat deze rechten pas echt zijn gegarandeerd als iedereen ze heeft."

 

Amanda Gigler > Director of Partnerships & Communications
(she builds relationships)


Amanda Mercedes Gigler is sinds juni 2012 manager van het team Philanthropic Partnerships & Communications.

Amanda heeft de afgelopen 10 jaar voor verschillende feministische vrouwenfondsen in Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en Europa gewerkt. Voordat ze naar Mama Cash toe kwam, was ze een van de oprichters en de eerste directeur van het Spaanse vrouwenfonds Calala. Onder haar leiding ontwikkelde het fonds een subsidiemodel om migrantenvrouwenorganisaties en -bewegingen in Spanje en Centraal-Amerika te steunen. Ook werkte ze met Semillas in Mexico en met het Central American Women’s Fund in Nicaragua aan het faciliteren van activisme, communicatie en organisatieontwikkeling vanuit een feministisch perspectief.

Waarom werk je graag bij Mama Cash?
“Ik hou van de creativiteit van de staf van Mama Cash en de bereidheid om uitdagingen aan te gaan. Ook de bewegingen en groepen die wij ondersteunen inspireren mij met hun radicale acties, hun plezier en hun felle toewijding. Feministen overal en vindingrijkheid: die twee dingen maken dat ik ervan hou om voor Mama Cash te werken.”

Wat maakt Mama Cash zo bijzonder en uniek?
“Het uitgangspunt dat geld een instrument is voor feministische sociale verandering. Ooit waren de vrouwen van Mama Cash de eersten die ik hoorde over de mogelijkheid om met geld feministische visies van brandstof te voorzien en te ondersteunen.

Het werk dat verzet wordt, de relaties die gesmeed worden, het zweet dat wordt vergoten, de denkkracht die wordt ingezet: die vormen natuurlijk het hart van sociale bewegingen. Maar het is het geld dat de telefoonrekening betaalt, en de huur, en de busjes die iedereen naar protestmarsen of lobbybijeenkomsten brengt. Mama Cash maakt dit geld makkelijker beschikbaar.”

Wat is jouw stip op de horizon?
“De reis maakt deel uit van de radicale verandering die we creëren. We willen niet alleen dansen als de revolutie daar is, maar ook op de weg daarnaartoe.”

Director of Programmes > Happy Mwende Kinyili 
(she’s on a mission)

Happy Mwende Kinyili werkt sinds 2014 voor Mama Cash, eerst als senior programmamedewerker voor het Body-portfolio en
sinds juli 2017 als manager van het Programmes Team.

Voordat ze bij Mama Cash kwam werken was Happy verbonden aan UHAI - the East African Sexual Health and Rights Initiative in Kenia. Dit inheemse, activistische fonds ondersteunt lhbti-bewegingen en sekswerkersorganisaties in Oost-Afrika. Happy begon in 2009 als staflid, en werd in 2013 Director of Programmes van UHAI. Ze ondersteunde het jaarlijkse subsidieproces waarin activisten zelf besluiten over de verdeling van de beschikbare gelden. Ook ontwikkelde ze programma’s waarmee activisten hun vaardigheden kunnen versterken en hun kennis vergroten, en begeleidde ze de totstandkoming van drie grote conferenties die sekswerkers, lhbti-activisten en financiers de gelegenheid gaven elkaar te ontmoeten en de krachten te bundelen.

Waarom werk je graag bij Mama Cash?
“Omdat Mama Cash een plek is waar ik mijn feministische visie en vergezichten kan realiseren en samen met andere feministen sterke, veerkrachtige , levendige feministische bewegingen kan bouwen en de ruimte kan geven.”

Wat maakt Mama Cash zo uniek?
“Uniek is dat Mama Cash zich expliciet richt op het creëren van ruimte voor mensen die normaal gesproken ongezien en ongehoord blijven, en op steun die hen in staat stelt om een plek aan tafel op te eisen en hun stem te laten horen. Ook uniek is het uitgangspunt van zelfbeschikking: de nadruk op het feit dat elke persoon het recht heeft om haar eigen toekomst te bepalen.”

Wat is jouw stip op de horizon?
“Ik wil daar geraken waar feministen uit alle delen van de wereld en uit allerlei bewegingen – waaronder milieurechtenbewegingen, vakbonden, lgbti-rechtenbewegingen – samenkomen om gezamenlijk strategieën te ontwikkelen, feest te vieren en brood te breken, als onderdeel van hun eigen pad van bevrijding en verandering. Ik wil de ruimtes waar deze samenkomsten kunnen plaatsvinden laten bloeien.”

Director of finance & operations > Jappe Kok
(he makes sure things run smoothly
)


Jappe Kok werkt sinds april 2017 bij Mama Cash als Director of Finance & Operations

Voor zijn komst naar Mama Cash werkte Jappe 25 jaar voor Hivos, een internationale organisatie die zich richt op een breed scala aan mensenrechtenkwesties - van seksuele rechten en de empowerment van vrouwen tot aan duurzame voedselvoorziening en hernieuwbare energie. Als medewerker en later hoofd van de afdeling Audit & Control was hij tot 2010 verantwoordelijk voor de subsidieprocedures van Hivos. Daarna maakte hij de overstap naar de afdeling Financiën en ICT.

Waarom werk je graag bij Mama Cash?
“Het leukste aan werken voor Mama Cash is het feit dat je elke werkdag weet dat je bijdraagt aan een betere wereld.”

Wat maakt Mama Cash zo bijzonder en uniek?
“Mama Cash weet een radicale maatschappijanalyse en uitgesproken ideeën over respect voor de autonomie van groepen te combineren met een goed contact met institutionele donoren. Ze is daardoor in staat om wereldwijd vrouwen- en meidenorganisaties het soort financiële ondersteuning te geven dat die groepen echt kunnen gebruiken.”

Wat is jouw stip op de horizon?
“Ik hoop op een wereld waarin mijn kleinzoon zich op een dag zal afvragen waarom zijn opa toch ooit werkte voor een organisatie als Mama Cash. En dan niet omdat het een vervelend macho ventje is geworden (want dat wordt hij natuurlijk niet), maar omdat tegen die tijd gelijkheid en zelfbeschikking volstrekt vanzelfsprekend zijn geworden.”

Video: maak kennis met ons management team >>