Ga direct naar de content

Ons subsidieprogramma

Subsidieprogramma

Feministische activisten hebben de visie en de kracht om de wereld te transformeren. Maar vaak ontbreekt het ze aan de financiering, ondersteuning, netwerken en leermogelijkheden die nodig zijn om hun impact zo groot mogelijk te maken en hun gemeenschap, hun omgeving, hun land blijvend te veranderen. Het is onze missie om dat gat te dichten. 

Mama Cash biedt financiële steun en begeleiding aan moedige en inspirerende feministische activisten wereldwijd. We verlenen subsidies aan groepen en bewegingen die zich overtuigd en vastberaden uitspreken, hun verhalen delen en rechtvaardigheid eisen, ongeacht de obstakels die ze tegenkomen. Ook bouwen we aan een krachtige internationale vrouwenfondsenbeweging door zusterfondsen elders op de wereld te ondersteunen. 

Het heft in eigen handen 

Ons doel is activistes de middelen in handen te geven waarmee ze hun eigen rechten kunnen bevorderen en hun eigen bewegingen voor sociale verandering kunnen opbouwen. Wij geven daarbij prioriteit aan mensen die samenwerken om een einde te maken aan onrechtvaardigheden die zijzelf aan den lijve ondervinden, zoals huishoudelijke werkers die collectief opkomen voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, of trans personen die gezamenlijk in beweging komen voor hun lichamelijke zelfbeschikkingsrecht. 
 
Onze fondsen 

Wij verlenen al onze subsidies via vijf participatiefondsen: het Solidarity Fonds, het Resilience Fonds, het Revolution Fonds, het Spark Fonds en het Radical Love Fonds.  

  • Het Resilience Fonds is ons grootste subsidieprogramma en verstrekt flexibele kernsubsidies aan zelfgeleide groepen, collectieven en organisaties van vrouwen, meiden, trans en intersekse personen die werken aan het opbouwen van collectieve macht, rechtvaardigheid eisen en eerlijke en rechtvaardige manieren van leven ontwikkelen, steunen of revitaliseren. Subsidies worden verstrekt vanuit het oogmerk om ze, zo mogelijk, meerdere jaren te verlengen. Verlengingssubsidies aan vrouwenfondsen worden ook vanuit het Resilience Fonds verstrekt. Daarnaast blijven onze begeleidingssubsidies onze partners mogelijkheden bieden om hun vaardigheden, kennis en netwerken te versterken. De Community Committee (COM COM), het orgaan van Mama Cash dat beslist over toekenning van subsidies uit het Resilience Fonds, bestaat uit activisten met ervaring in feministische bewegingen. 
  • Het Revolution Fonds is een nieuw fonds voor steun aan tijdige, eenmalige initiatieven die reageren op of een kans creëren voor veranderingen, een reactie op een dringende behoefte mogelijk maken, of een nieuw project of idee van de grond helpen. 
  • Het Radical Love Fonds is een nieuw fonds dat individuele feministische activisten steunt met eenmalige subsidies van maximaal twee jaar voor feministisch activisme, door middel van het coördineren of initiëren van projecten. Subsidies kunnen worden verstrekt voor onder andere persoonlijk politiek werk, creatieve ondernemingen, onderwijs over en documenteren van feministische verhalen, het faciliteren van netwerken ter versterking van de banden met andere groepen of bewegingen, bouwen aan een rechtvaardige wereld door praktisch werk en delen. 
  • Het Solidarity Fonds is ontwikkeld met, voor en door onze collega-vrouwenfondsen om het door feministen gefinancierde ecosysteem te versterken en te steunen, door het bieden van flexibele financiering aan de wereldgemeenschap van vrouwenfondsen om hun institutionele kennis, vaardigheden en middelen op te bouwen. 
  • Het Spark Fonds verleent subsidies voor het ondersteunen van het moedige werk van gemarginaliseerde gemeenschappen in Nederland en op de ABC- en SSS-eilanden die strijden voor de rechten van vrouwen, meiden, en trans en intersekse personen. 

Betere financiering

Mama Cash zet zich in voor het verstrekken van betere financiering. Dat houdt in: flexibele, kern- en langdurigere financiering die groepen in staat stelt toekomstplannen te maken en te reageren op nieuwe uitdagingen en kansen. Wij geloven in de wijsheid van de groepen die we steunen. We respecteren hun kennis, begrip en inzicht in hun eigen situatie. We geven hen de ruimte om hun geld te besteden op de manier die zij passend vinden. Wij streven ernaar hen te begeleiden in hun ontwikkeling en leertraject.