Body

Movimiento de Mujeres Por Nuestros Derechos Humanos (MOMUNDH)

Nicaragua Land
Latin American and the Caribbean Regio
€ 30.000 Bedrag
2009 - 2016 Periode

MOMUNDH

MOMUNDH werkt met meiden en jonge vrouwen van 10-29 jaar in de plattelandsgemeenschap en de arme wijken in Managua. De groep zet zich in om een eind te maken aan het geweld dat wordt beschouwd als ‘deel van het normale leven’ voor meiden en jonge vrouwen in gemeenschappen die worden geregeerd door bendes en patriarchale normen. MOMUNDH maakt gebruik van onderzoek en documentatie om het bewustzijn te vergroten over geweld tegen vrouwen, en steunt jonge vrouwen en meiden in het gebruik van media en creatieve manieren van uitdrukking om aandacht te vragen voor het geweld waar zij tegenaan lopen.