Money

Mongolian Women's Fund (MONES)

Mongolië Land
Asia and the Pacific Regio
€ 125.000 Bedrag
2009 - 2017 Periode

MONES

MONES steunt vrouwenrechtenactivisme op de gebieden van gender gelijkheid en discriminatie, rechtvaardig bestuur, verantwoording en doorzichtigheid. Zij versterkt de vrouwenbeweging en hun deelname aan de besluitvorming en geeft meiden en jonge vrouwen meer zeggenschap. Het fonds is onlangs met een nieuw initiatief begonnen dat gerelateerd is aan vrouwen, klimaatverandering en ecologische rechtvaardigheid, waar subsidiestrekking steeds meer op gericht is. MONES ondersteunt groepen die zich inzetten voor onderwerpen zoals stedelijke luchtvervuiling, en de ecologische en sociale gevolgen van het groeiende aantal internationale mijnbouwactiviteiten.