8 maart 2017

Meer dan Muze: AFRA Kenya

AFRA (Artiesten voor erkenning en acceptatie) Kenya werd in november 2008 opgericht en beschrijft zichzelf als een “op vrouwen afgestemde creatieve” organisatie.

Voor AFRA Kenya biedt kunst niet alleen een ruimte aan queer vrouwen om zichzelf op een creatieve manier uit te drukken en een gemeenschap te vormen, maar ook een middel om seksuele diversiteit zichtbaarder te maken en een dialoog over seksualiteit aan te gaan. Het is momenteel de enige organisatie in Kenya die kunst gebruikt voor het organiseren van lesbiennes, biseksuele en queer vrouwen.

Het werk van AFRA Kenya neemt vele vormen aan. Zo besontd hun succesvolle project ‘Pink Viewing’ uit een tentoonstelling van kunst van queer vrouwen, variërend van beeldende kunst en computergrafiek tot performance art, waarmee een gelegenheid werd geboden belangrijke gesprekken te voeren over het leven en de ervaring van seksuele minderheden in Kenia.

Door zich via kunst met de politiek bezig te houden, probeert AFRA Kenya de maatschappij als geheel bij een gesprek met de homoseksuele gemeenschap te betrekken en de kloof die schadelijke mythes bevordert te overbruggen. Omdat veel mensen in Kenia denken dat concepten als gender en seksuele diversiteit uit het Westen komen, benadrukt AFRA Kenya met name de aanwezigheid van LBQ-artiesten in Kenia om te tonen dat er niets ‘buitenlands’ aan LBQ-Kenianen is.

Daarnaast neemt bij AFRA Kenya de zorg voor de behoeften van de queer gemeenschap een belangrijke plaats in. Ze doen dit met name door het bieden van een veilige plek voor queer vrouwen die met geweld te maken hebben gehad zodat zij hun strijd kunnen delen en een weg naar herstel kunnen vinden. AFRA Kenya organiseert steungroepen en mentorprogramma’s, maar ook creatieve therapie om de vrouwen weer in contact met de maatschappij te brengen.

Bovendien houdt de organisatie zich bezig met het bevorderen van de mensenrechten, en biedt creatieve organisaties op het gebied van maatschappelijke rechtvaardigheid hulp via monitoring en evaluatie. Met evenementen zoals ‘Sex Fest, een weekend met workshops en presentaties over seksuele gezondheid en seksueel plezier, delen zij belangrijke informatie op een manier die queer seksualiteit viert in plaats van stigmatiseert. Maar ze gaan ook de straat op: AFRA Kenya heeft deelgenomen aan bewegingen zoals IDAHOT (Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie), PRIDE en 16 Dagen van Activisme tegen Gender-gerelateerd Geweld.

Met al deze strategieën tezamen, met kunst als uitgangspunt, kunnen de problemen waar queer vrouwen in Kenia zowel op individueel als maatschappelijk niveau tegenaanlopen aan de orde worden gesteld, en wordt bovendien ruimte voor samenzijn en heling geboden. Deze holistische en creatieve benadering is de kracht en schoonheid van ‘artivisme’.

Foto van www.afrakenya.com

Het Mama Cash Feminist Festival

Op 8 maart organiseren we de vierde editie van de Mama Cash Feminist Festival. Ben je in Nederland? Kom dan Internationale Vrouwendag vieren met feministische kunst, debaat en natuurlijk dansen op een van de vier locaties!

Meer informatie

Deel dit artikel