20 januari 2014

“Mama Cash speelt niet alleen op safe”

Zuster Chrétienne Nibbelke is met haar 71 jaar de jongste van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen in Nederland, en lid van de stuurgroep Giftenbeleid. In 2007 besloot deze congregatie om Mama Cash jaarlijks met een aanzienlijk bedrag te gaan steunen, nu dus al”zeven jaar op rij. “Want wat Mama Cash doet, sluit prachtig aan bij onze intenties.”

“Wij zijn in Nederland met in totaal 67 zusters. We hebben in onze jongere jaren allemaal goede banen gehad, hard gewerkt. Nu zijn we met pensioen. Maar nog altijd delen we ons bezit met anderen die het goed kunnen gebruiken. Als volgelingen van Franciscus van Assisi zetten wij ons extra in voor mensen in de marge. En omdat we zelf vrouwen zijn, hebben we daarbij speciaal oog voor vrouwen. Als vrouwelijke religieuzen – in de wandelgangen soms aangeduid als nonnen, ofschoon wij dat woord zelf liever niet gebruiken – hebben wij het voordeel gehad dat we zelfstandig konden werken en leven. We hebben ons ook kunnen ontwikkelen. We vinden het belangrijk om ook andere vrouwen daartoe gelegenheid te geven.

We zijn erg gecharmeerd van de frisheid die Mama Cash uitstraalt, en van haar verantwoorde manier van werken. Mama Cash richt zich net als wij op mensen in de marge en op structuren die knellend zijn. En op vaak kleinschalige en vernieuwende initiatieven. We waarderen het dat het fonds niet alleen op safe speelt. Als je dat doet, gebeurt er te weinig. Je moet durven pionieren! Bovendien bestrijkt Mama Cash gebieden waar wij zelf geen contacten hebben. Vorig jaar ging een deel van onze Mama Cash-bijdrage naar de Justice for All Organization in Afghanistan. Voor ons is dat een reden om ons extra te verdiepen in zo’n land en wat daar speelt. Zo houden we onszelf bij de les, en betrokken bij de wereld! Ook geven we wat we van Mama Cash leren door aan onze partners elders. In Tanzania hebben we onze zusters bijvoorbeeld geattendeerd op de manier waarop het ‘Women Fund Tanzania – Empowering Local Heroes’ vrouwen stimuleert om steviger in hun schoenen te staan. Ook onze medezusters hebben in een land als Tanzania te maken met de mannencultuur. Het helpt als zij zien hoe je daar vruchtbaar mee kunt omgaan.”

“Geld ‘weggeven’ is op zich niet moeilijk, maar het is veel werk om te bepalen of een project goed in elkaar steekt. Daarom gingen we in 2007 op zoek naar fondsen die bij ons pasten. Op het gebied van steun aan vrouwen bleek dat Mama Cash te zijn.”

Deel dit artikel