Ga direct naar de content
8 mei 2020

Mama Cash in tijden van Corona

Mama Cash begon 2020 net als eerdere jaren met het voornemen om flink veel reuring te gaan creëren en samen met feministische activisten wereldwijd zo veel mogelijk tastbare veranderingen te bewerkstelligen. Begin maart organiseerden we nog een zinderende Vrouwendag in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Inmiddels is het mei, en leven we door de corona-pandemie met z’n allen in een wereld die geheel op z’n kop staat.

Dit was niet de reuring waar wij op uit waren!

De veranderingen die elkaar in rap tempo opvolgen, stellen ons en onze partners voor geheel nieuwe uitdagingen. De komende tijd draait voor ons om de vraag hoe wij feministische groepen kunnen steunen om het hoofd boven water te houden. Zodat zij ervoor kunnen zorgen dat de bestaande ongelijkheden niet nog verder verdiept worden. En dat de rekening van deze crisis niet vooral op het bordje van vrouwen, meiden, transgenders en intersekse personen terecht gaat komen.

Want vrouwen worden helaas onevenredig hard getroffen door de gevolgen van de pandemie

Alleen al in Nederland zien we dat vrouwen een groter risico lopen om met COVID-19 besmet te raken, omdat veel meer vrouwen dan mannen (70 versus 30 procent) in de ‘frontlinie’ van de zorg werkzaam zijn. Ook zijn er door de sluiting van scholen en het stopzetten van niet-acute (thuis)zorg opeens een heleboel extra zorgtaken thuis. Het gros daarvan komt op de schouders van thuiswerkende vrouwen terecht, vaak ten koste van hun verdiencapaciteit of hun gezondheid. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het rap toenemende huiselijk geweld in deze tijd van thuisquarantaine. Ook van onze partners elders krijgen we alarmerende berichten.

We horen verhalen over stijgend geweld

In landen als Zuid-Afrika, India en Kenia neemt het geweld tegen activisten uit gemarginaliseerde gemeenschappen toe. De safe spaces waar bijvoorbeeld lesbische vrouwen en transgenders normaliter terecht kunnen, worden gesloten. Zij zijn daardoor buitenshuis extra kwetsbaar voor politiegeweld en binnenshuis voor geweld van de kant van familieleden waarmee zij gedwongen in quarantaine zitten. Een partner in Madagaskar deelde met ons dat vrouwen met een handicap geen staatssteun in de vorm van voedsel en geld krijgen omdat zij volgens de regering ‘toch al een verhoogd risico lopen om COVID-19 te krijgen’.

Onze partners berichten ons over de harde economische klappen voor grote groepen vrouwen en toenemende ongelijkheid

De lockdown-maatregelen treffen de vele vrouwen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van tijdelijke baantjes of werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt onevenredig hard. Niet het huis uit mogen om geld te verdienen of ontslagen worden betekent voor veel financieel kwetsbare vrouwen onmiddellijke armoede, voedselonzekerheid en dakloosheid. In Sri Lanka werken twee vakbonden van vrouwelijke werkers in de informele sector aan noodfondsen voor haar leden.

De manoeuvreerruimte voor activisten wordt in sommige landen rap kleiner

In Polen bijvoorbeeld misbruikt de regering de crisis om een wetsvoorstel nieuw leven in te blazen dat abortus verder beperkt en seksuele voorlichting strafbaar maakt. Onze Poolse partners zoeken naarstig naar nieuwe manieren van verzet, nu protestdemonstraties en andere openbare bijeenkomsten niet zijn toegestaan. Op de Filippijnen hebben een aantal van onze partners hun activisme geheel moeten staken, omdat ze door toenemend staatsgeweld nog grotere veiligheidsrisico’s lopen dan voorheen.           

Dit doet Mama Cash

Toen de volle omvang van de corona-crisis duidelijk werd, was onze eerste prioriteit: zo helder mogelijk krijgen wat ‘onze activistes’ nodig hebben om de gevolgen van deze crisis het hoofd te bieden en de rechten van vrouwen te verdedigen. Ze werken altijd al in lastige omstandigheden en die zijn nu alleen nog maar moeilijker. We houden meer dan anders nauw contact met ze en denken mee over snelle oplossingen voor de problemen waar zij nu tegenaan lopen en later in het jaar mee te maken zullen krijgen.

We hebben een speciaal fonds in het leven geroepen om onze partners extra financiële steun te geven om de crisis door te komen en hun veerkracht te vergroten. Het ‘Recovery & Resilience Fund’ (Fonds voor herstel en veerkracht) komt zowel tegemoet aan de urgente noodzakelijkheden als aan behoeften van hun gemeenschappen op de langere termijn.

Zo zorgen we ervoor dat de fantastische, visionaire, volhardende activisten waarmee wij samenwerken ook in de toekomst kunnen werken aan een rechtvaardiger bestaan voor iedereen!

 

Do you want to support feminist activists worldwide? Yes, I want to make a donation