Body

Malawi Human Rights for Women and Girls with Disabilities (MHRWGD)

Malawi Land
Africa and the Middle East Regio
€ 41.725 Bedrag
2010 - 2019 Periode

Malawi

Deze organisatie voor vrouwen en meiden met een handicap bevordert reproductieve gezondheid voor en een eind aan het geweld tegen deze groep. Door training te bieden over mensenrechten, seksualiteit en gezondheid, steunt de organisatie de rechten van vrouwen en meiden met een handicap op zelfbeschikking en lichamelijke autonomie. MHRWGD’s openbare voorlichtings- en advocacy campagnes richten zich op gemeenschappen, (lokale) leiders en gezondheidsinstanties om vooroordelen en discriminatie tegen te gaan en om de erkenning en het respect voor de rechten van vrouwen en meiden met een handicap te bevorderen.