Money

Lokiaka Community Development Centre

Nigeria Land
Africa and the Middle East Regio
€ 30.000 Bedrag
2019 Periode

Lokiaka Community Development Centre

Opgericht in 2009, Lokiaka Community Development Centre is een zelfsturende organisatie die zich inzet voor en samen met de inheemse vrouwelijke plattelandswerkers en mensenrechtenactivisten uit het Niger Delta gebied in Nigeria. De groep biedt advocacy training en mengt zich in het voeren van campagnes, het opzetten van allianties en uitwisseling van kennis om ervoor te zorgen dat de landrechten van inheemse vrouwen veilig worden gesteld en vrouwen gezien worden als belangrijke partij bij het maken van beslissingen rondom land en het milieu.