Ga direct naar de content

Lichaam

Over de hele wereld maken vrouwen, meiden en , trans en intersekse personen hun eigen keuzes op het gebied van gender, seksualiteit en reproductie. Zij eisen het recht op om vol plezier te leven en lief te hebben, in alle gezondheid. Ook komen zij op tegen vooroordelen en tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen, meiden, trans en intersekse personen.

Wereldwijd ondersteunt Mama Cash groepen en bewegingen die werken aan een maatschappij waarin iedereen – letterlijk every body – een vreedzaam en plezierig leven kan leiden. Want gelijkheid en rechtvaardigheid gedijen alleen wanneer elke vrouw, elk meisje, elke trans en intersex persoon zich vrij én veilig voelt.

Vrijheidsbeperking

Overal ter wereld wordt vrouwen, meiden, trans en intersekse personen het recht ontzegd om zelf te besluiten over hun lichaam en hun leven. Ze krijgen voortdurend te horen dat ze niet in staat zijn om die beslissingen te nemen. Wat ze moeten doen. Hoe ze eruit zouden moeten zien. Hoe ze zich zouden moeten voelen. Van wie ze zouden moeten houden of met wie ze moeten trouwen. Waar ze wel of niet moeten of mogen gaan en staan.

Die voortdurende inperking van vrijheid en zeggenschap is onder meer zichtbaar in ziekenhuizen waar vrouwen, meiden, trans en intersekse personen met hiv geconfronteerd worden met vooroordelen en discriminatie. Ze is zichtbaar in wetten die maken dat lesbiennes, trans en intersekse personen en biseksuele vrouwen niet net als andere burgers kunnen rekenen op erkenning en bescherming van de kant van de overheid. Ze manifesteert zich in het geweld dat elke dag maar weer wordt gepleegd tegen vrouwen, tegen meiden,  en tegen transgender en intersekse personen.

Onze lichamen, onze keuzes

Wereldwijd weigeren feministische activisten om deze aantastingen van hun fysieke integriteit te accepteren. Ze claimen onverschrokken zeggenschap en controle over hun eigen lichaam – zij zijn zélf baas over eigen buik en al hun andere lichaamsdelen. Vrouwen en meiden met een handicap hameren op erkenning van het feit dat ook zij seksuele wezens zijn. Inheemse meiden komen gezamenlijk op voor reproductieve gezondheidszorg en vrijheid. Alleenstaande moeders slaan de handen ineen om hun recht op zelfbeschikking te claimen.

Mama Cash biedt geld en begeleiding aan groepen en bewegingen van vrouwen, meiden, trans en intersekse personen die hun recht op lichamelijke autonomie opeisen. De activisten die wij ondersteunen, pakken de onderdrukking die zij ervaren op meerdere fronten aan. Zij verzetten zich tegen repressie. Ze komen op tegen discriminatie die hun deelname aan besluitvorming hindert en hun toegang tot en controle over middelen beperkt. Zij strijden voor eerlijke kansen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Ze hameren op hun recht op gezondheidszorg en andersoortige overheidssteun.

Hun feministisch activisme werkt: het geeft ons zeggenschap over ons eigen lichaam.