Body

Kohl: a Journal for Body and Gender Research

Libanon Land
Africa and the Middle East Regio
€ 20.000 Bedrag

Kohl is een progressief, feministisch tijdschrift dat zich richt op gender en seksualiteit in het Midden-Oosten, Zuidwest Azië en Noord Afrika. Kohl gaat uit van het idee dat veel van wat beschikbaar is over gender en seksualiteit in deze regionen getekend is door Oriëntalistische misvattingen. Het tijdschrift heeft tot doel om een niet-exotiserend platform te bieden en op deze manier onafhankelijke kennis geproduceerd door jonge feministische wetenschappers en activisten te bevorderen. Het tijdschrift zet zich in om heersende waarden rondom seks, seksualiteit en gender te veranderen en ervoor te zorgen dat vrouwen, meiden en transmensen uit de regio een centrale rol spelen binnen het definiëren en herdefiniëren van hun dagelijks leven. Zij stelt kritische vragen bij de onderwerpen feminisme, seksualiteit en gender.