Voice

INUA Girls

Kenia Land
Africa and the Middle East Regio
€ 5.000 Bedrag
2015 - 2018 Periode

INUA Girls

Deze groep voor meiden biedt peer-to-peer mentorschap en het opbouwen van leiderschapsvaardigheden op middelbare scholen in de Noordoostelijke Provincie in Kenia. De groep biedt meiden een veilige en vriendelijke plek om onderwerpen die vaak als taboe worden beschouwd vrijuit te bediscussiëren, zoals gender-ingegeven geweld en reproductieve gezondheid. In een omgeving waar meiden niet gezien worden als autonome personen met eigen rechten, helpt INUA de meiden met het vinden van hun eigen en collectieve stem.