Voice

INUA Girls

Kenia Land
Africa and the Middle East Regio
€ 15.000 Bedrag

INUA is een groep voor meiden die peer-to-peer mentorschap biedt en de leiderschapsvaardigheden van middelbare scholieren opbouwt in de Noordoostelijke Provincie in Kenia. Meiden kunnen vrijuit onderwerpen bediscussiëren die vaak als taboe worden beschouwd, zoals gender-ingegeven geweld en reproductieve gezondheid, in een veilige en vriendelijke setting. In een omgeving waar meiden niet gezien worden als autonome personen met eigen rechten, helpt INUA de meiden met het vinden van hun eigen en collectieve stem.