Money

Indonesian Migrant Workers' Union

Nederland Land
Europe and CIS Regio
€ 60.000 Bedrag
2012 - 2016 Periode

De Indonesian Migrant Workers’ Union organiseert legale en illegale Indonesische migranten, en dan voornamelijk huishoudelijk werkers, die in Nederland leven en wonen. IMWU geeft voorlichting aan vrouwelijke migranten over hun mensen- en arbeidsrechten en steunt hen in het contact met werkgevers, gezondheidsdiensten en overheidsinstanties. IMWU pleit bij de Indonesische en Nederlandse overheden om de Internationale Labour Convention C189 on Decent Domestic Work te ratificeren, en voor een eerlijke behandeling van migranten wat betreft burgerschap.

IMWU
Indonesian Migrant Workers' Union, the Netherlands