Money

Home Based Women Workers Federation

Pakistan Land
Asia and the Pacific Regio
€ 40.000 Bedrag
2016 Periode

Home Based Women Workers Federation

Deze federatie van vakbonden vertegenwoordigt vrouwen die vanuit huis werken en artikelen voor de kleding-, schoen-, en glazen kralenindustrie vervaardigen. Met een ledenaantal van ongeveer 4500, pleit de groep voor waardering en erkenning van de rechten van vrouwelijke thuiswerkers in de arbeidswetten van Pakistan. Onlangs vierde de federatie het succes dat thuiswerkers in de provincie Sindh zich nu officieel kunnen registreren.

HBWWF Pakistan
HBWWF, Pakistan
HBWWF Pakistan 2
HBWWF, Pakistan