9 november 2016

Hoe te kiezen uit 2000 subsidieaanvragen

Mama Cash
Dit artikel is geschreven door:

Mama Cash

Is jouw aanvraag voor steun van Mama Cash eerder afgewezen en wil je meer weten over ons selectieproces? Ben je donateur en wil je weten hoe Mama Cash de groepen die zij steunt selecteert? Of denk je erover dit jaar een aanvraag in te dienen en wil je tips over hoe je dit het beste kan aanpakken? In dit interview vertelt Sanne Rezk – van der Haar meer over haar werk als Programme Associate voor de regio Afrika en West-Azië, en hoe het selectieproces bij Mama Cash verloopt.

Als fonds hebben we nou eenmaal beperkte middelen.

 

Wat houdt jouw functie in het kort in?

Ik ben het eerste aanspreekpunt voor huidige door Mama Cash gesteunde groepen in de regio Afrika en West-Azië, en samen met de Programme Officers selecteren wij nieuwe groepen die aanvragen voor steun indienen. Daarnaast heb ik veel administratieve taken rondom het verstrekken van subsidie. Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat al het benodigde papierwerk op de juiste manier door de groepen die wij steunen aangeleverd wordt. Een ander belangrijk aspect van mijn rol is het bijhouden van de ontwikkelingen binnen mijn regio.

Je hebt natuurlijk veel contact met groepen die op zoek zijn naar ondersteuning door Mama Cash. Wat is de meest gestelde vraag die je ontvangt?

“Steunt Mama Cash dit soort groepen?”

En wat is het antwoord in de meeste gevallen?

Helaas is het antwoord meestal ‘Nee’. Het gaat in 60% van de aanvragen over groepen die door mannen worden geleid of over dienstgerichte projecten, zoals het bouwen van een weeshuis, het aanleggen van waterputten, of soortgelijke voorstellen, en dit is niet waar wij steun aan bieden. Mama Cash financiert groepen die zelf door de vrouwen, meiden of transgenders geleid worden waar ze zich op richten, en die als missie structurele verandering voorstaan.  Daarnaast is het antwoord vaak ‘nee’, omdat we als fonds nou eenmaal begrensde middelen hebben.

Om die reden is er een grondig selectieproces voordat groepen daadwerkelijk steun van Mama Cash ontvangen. Hoe gaat dat in zijn werk?

In de eerste ronde sturen groepen ons 'Letters of Interest'. Hierbij beoordeel ik de aanvragen aan de hand van onze criteria,  en of de aanvragen binnen die kaders vallen.

Dus informatie is heel belangrijk?

Ja, ontzettend. Waar ik vooral op let bij de tweede selectieronde, is het ‘hoe’ en niet zozeer het ‘wat’. Heel vaak krijgen we aanvragen met allemaal redelijk homogeen taalgebruik, zoals ‘advocacy’ of  ‘capacity-building’. Waar ik dan bijvoorbeeld naar kijk is of er uitgelegd wordt hoe die advocacy of capacity-building er dan uit ziet.

Daarnaast proberen we nog een aantal andere vragen te beantwoorden. Maakt de groep deel uit van een bredere beweging? Stelt de groep zichzelf concrete doelen?

Ten slotte worden er in de derde ronde vijftien tot 30 groepen per portfolio per regio geselecteerd. Binnen de regio Afrika en West-Azië waren dat er dit jaar ongeveer 85. Vervolgens bespreekt het programmateam elke groep individueel, waarna er per portfolio per regio ongeveer vijf groepen worden uitgenodigd om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. We gaan dan ook op zoek naar aanbevelingen voor deze groepen binnen het netwerk van Mama Cash.

Van die 85 groepen binnen mijn regio hebben we uiteindelijk 8 groepen kunnen steunen.

Wat vind je het moeilijkste aan jouw werk?

Groepen afwijzen. Afgelopen jaar ontving Mama Cash meer dan 2000 financieringsaanvragen, waarvan meer dan de helft binnen de regio Afrika en West-Azië vielen. Het wordt in dat geval ook steeds moeilijker de mensen achter de aanvragen te zien.

Hoe gaat het afwijzen van groepen in zijn werk? Krijgen onsuccesvolle aanvragen feedback?

We hebben twee soorten afwijzingen. Veel groepen vallen met hun aanvraag vrijwel direct buiten de criteria die Mama Cash hanteert. Daarnaast moeten we we veel groepen afwijzen omdat we simpelweg beperkte middelen tot onze beschikking hebben.

In 2017 wil Mama Cash meer aandacht besteden aan groepen die worden afgewezen, door duidelijkere feedback bieden.

Heb je misschien nog ‘insider tips’ voor groepen die een aanvraag bij Mama Cash willen indienen?

Jazeker. Groepen zijn vaak terughoudend in het stellen van vragen over de criteria die Mama Cash hanteert, of over de aanvraagprocedure. Wat ik hen wil meegeven: schroom niet en stel je vraag! Daar zijn wij voor.

Verder zou ik nog als advies willen geven: Verval niet in algemeenheden, maar beschrijf specifiek welke verandering jullie teweeg willen brengen en op welke manier. Wees eerlijk en schrijf niet wat jullie denken dat wij willen horen, maar dat wat jullie willen dat wij horen.

Er gebeurt een hoop achter de schermen bij Mama Cash. Wat is voor jou het bijzonderste wat je hebt meegemaakt sinds je hier werkt?

Ik werk nu één jaar in deze positie en afgelopen zomer ging ik naar een congres van het Mediterranean Women’s Fund (MWF), waarbij zo’n 100 jonge activisten uit Marokko, Tunesië, Algerije, en Frankrijk bijeenkwamen. Ik vond dat heel inspirerend. Ik ging met hernieuwde overtuiging naar huis dat wat Mama Cash doet daadwerkelijk nut heeft. Met name het verstrekken van core funding is uniek en enorm belangrijk, terwijl dat eigenlijk maar  door weinig Fondsen wordt gedaan. Financiering is vaak projectmatig, terwijl groepen net zo goed kosten maken bij het voorbereiden van die projecten, of het aannemen van mensen die deze projecten daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Mijn deelname aan het congres in Marrakesh benadrukte ook het belang van de steun die Mama Cash verschaft aan regionale fondsen zoals het MWF. Zij zitten er dichter op en hebben beter zicht op de ontwikkelingen in de regio. Indirect steunt Mama Cash zo toch kleinere, losser georganiseerde groepen die ons moeilijk kunnen bereiken.

Waar kijk je naar uit met de huidige lichting van ondersteunde groepen?

Binnen de regio waar ik verantwoordelijkheid voor draag zijn er dit jaar acht nieuwe groepen. Ik vind het bijzonder dat ik met hen nu persoonlijkere relaties opbouw. Twee van die nieuwe groepen houden  zich bezig  met environmental justice, een relatief nieuw element in de financiering die Mama Cash verschaft. In Nigeria bijvoorbeeld protesteert een vrouwengroep tegen de aanleg van een super highway door het laatst-overgebleven tropische regenwoud in het land. Vrouwen en hun gezinnen zijn afhankelijk van deze wouden voor hun levensonderhoud. Deze vrouwen voeren een dubbele strijd:  tegen de super highway, maar ook tegen het patriarchale systeem dat hen de mogelijkheid ontneemt deel te nemen aan de besluitvorming over het land dat ze bewonen en bewerken. Ik ben trots dat Mama Cash hen in die strijd steunt.

Deel dit artikel