Money

HIV/AIDS Research and Welfare Centre (HARC)

Bangladesh Land
Asia and the Pacific Regio
€ 15.000 Bedrag

HIV/AIDS Research and Welfare Centre (HARC)

Deze zelfsturende groep van vrouwelijke sekswerkers in Dhaka neemt een feministisch “niets voor ons zonder ons” standpunt ten opzichte van haar beleid. Het doel van de groep is het identificeren en het stellen van kritische vragen bij de onderliggende socio-structurele factoren die stigmatisering, materiële ontzetting en sociale buitensluiting van sekswerkers in Bangladesh laten voortduren. HARC pleit voor het legaliseren van sekswerk, zet zich in om de politie beter te informeren over de mensenrechten van sekswerkers en ontwikkelt leiderschap en een gemeenschap onder de sekswerkers. Het aantal leden van de groep is sinds 2015 verdrievoudigd tot meer dan 1300 mensen.