Ga direct naar de content

Geld

Wereldwijd ondersteunt Mama Cash initiatieven van vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen die vechten voor erkenning van hun arbeid en van de verschillende manieren waarop zij in hun levensonderhoud voorzien. Ze staan erop dat hun werk herkend en erkend wordt als werk. Ze strijden voor eerlijk loon, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en een veilige werkplek, vrij van geweld. Ze eisen toegang tot, controle over en bescherming van de natuurlijke hulpbronnen waarvan wij allemaal afhankelijk zijn, zoals grond, water en bossen.

Te kort gedaan

Over de hele wereld lopen vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen meer risico dan anderen om in armoede te leven. Hun werk wordt veelvuldig ontkend, niet op waarde geschat en onvoldoende beloond. Maar al te vaak worden de natuurlijke hulpbronnen waarvan zij voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn, ernstig bedreigd. Grootschalige ontwikkelingsprojecten brengen hun land, hun bossen, hun rivieren - en daarmee hun levens - in gevaar.

Kortom: vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen worden op allerlei manieren beperkt in hun toegang tot economische en natuurlijke hulpbronnen, en daarmee in hun mogelijkheden en levenskeuzes. Dit tast niet alleen hun economische positie aan, maar ook hun veiligheid, gezondheid en welzijn.

Maar er is gelukkig veel aan het veranderen op dit gebied. Vrouwen-, meiden- en transrechtengroepen komen luidkeels en volhardend op tegen de ongelijkheden die ingebakken zitten in het hedendaagse economische systeem. In sommige gevallen voeren zij een pure overlevingsstrijd. In alle gevallen strijden zij voor waardigheid en respect.

Duurzame alternatieven

Mama Cash ondersteunt groepen die gedrag en normen uitdagen, wetten en beleid versterken en een vrije toegang tot en zeggenschap over financiële en natuurlijke hulpbronnen opeisen. Denk aan textielarbeiders die zich verenigen om betere lonen te realiseren. Aan inheemse activistes die zich inzetten om (verdere) aantasting van het milieu te voorkomen. Aan boerinnen die zich hard maken voor meer duurzame manieren van gewassenteelt en toekomstbestendige vormen van voedselproductie. Aan sekswerkers die de opvattingen over wat werk is en wat niet veranderen. Aan huishoudelijke arbeidsters of thuiswerksters die een einde maken aan wetten die hen uitsluiten van elke vorm van sociale zekerheid, zoals pensioenen en werkloosheidsuitkeringen.

De groepen die we ondersteunen verkondigen een onverschrokken feministische visie op economische rechtvaardigheid. Ze ontwikkelen nieuwe, innovatieve manieren om de wereld van werk te reorganiseren. Ze bekritiseren de huidige economische modellen die ongelijkheid en de onhoudbare exploitatie van de natuur alleen maar doen voortduren en bieden bruikbare alternatieven. Ze laten zien dat feministisch activisme werkt!